Quyết định 1322/QĐ-UBND

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2007 ban hành danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1322/QĐ-UBND cơ sở nguy hiểm cháy nổ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1322/QĐ-UBND

Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC THEO NGHỊ ĐỊNH 130/2006/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 12 tháng 7 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 35/2003/NĐ-CP Luật Phòng cháy chữa cháy">04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 407/PC23 ngày 28 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

 

 

PHỤ LỤC

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM  CHÁY NỔ BẮT BUỘC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1322 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

 

 

 

 

 

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

 

 

1

2

3

 

 

A

KHỐI CÁC CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, TRỤ SỞ, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

1

Chợ Đông Ba

Số 2 - Trần Hưng Đạo - TP Huế

 

 

2

Chợ An Cựu

Phường An Cựu - TP Huế

 

 

3

Chợ Tây Lộc

Nguyễn Trãi - TP Huế

 

 

4

Chợ Bến Ngự

Số 10 - Phan Bội Châu - TP Huế

 

 

5

Chợ trung tâm Phú Đa

Phú Đa - Phú Vang - TT Huế

 

 

6

Chợ Tứ Hạ

Tứ Hạ - Hương Trà - TT Huế

 

 

7

Chợ An Lỗ

Phong Điền - TT Huế

 

 

8

Chợ Cầu Hai

Phú Lộc - TT Huế

 

 

9

Chợ trung tâm Quảng Điền

Quảng Điền - TT Huế

 

 

10

Chợ Hai Bà Trưng

Nguyễn Văn Cừ

 

 

11

Trung tâm thương mại Hương Trà

Thị trấn Tứ Hạ - Hương Trà

 

 

12

Siêu thị Thuận Thành 1

Mai Thúc Loan - TP Huế

 

 

13

Siêu thị Thuận Thành 2

KQH Bà Triệu

 

 

14

Trung tâm thương mại Bắc Trường Tiền

Trần Hưng Đạo - TP Huế

 

 

15

Siêu thị cao ốc văn phòng

Số 2 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

16

Siêu thị Phong Phú Plaza

Hùng Vương - TP Huế

 

 

Tổng số: 16 cơ sở

 

 

 

B

KHỐI TRỤ SỞ, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

1

Nhà văn phòng 30 Hùng Vương

Số 30 Hùng Vương - TP Huế

 

 

2

Văn phòng cho thuê

Nguyễn Văn Cừ

 

 

3

Trụ sở làm việc Ủy ban Nhân dân Tỉnh TTHuế

Lê Lợi - TP Huế

 

 

4

Trụ sở làm việc Ủy ban Nhân dân TP Huế

Lê Lợi - TP Huế

 

 

5

Trụ sở làm việc Công an tỉnh TT Huế

Trần Cao Vân - TP Huế

 

 

6

Trụ sở làm việc Công an TP Huế

Hùng Vương - TP Huế

 

 

7

Trụ sở làm việc Tỉnh đội TT Huế

Đồn Mang Cá

 

 

8

Trụ sở làm việc Thành đội Huế

3 Hùng Vương - TP Huế

 

 

9

Trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư phát triển

67 Bến Nghé

 

 

10

Đại học Khoa học Huế

Nguyễn Huệ - TP Huế

 

 

11

Đại học Nông Lâm Huế

Phùng Hưng - TP Huế

 

 

12

Đại học Kinh tế Huế

Phùng Hưng - TP Huế

 

 

13

Đại học Ngoại ngữ

27 Phan Đình Phùng - TP Huế

 

 

14

Đại học Nghệ thuật Huế

23 Tống Duy Tân - TP Huế

 

 

15

Đại học sư phạm Huế

34 Lê Lợi - TP Huế

 

 

16

Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

Nguyễn Huệ - TP Huế

 

 

17

Cao Đẳng Sư Phạm Huế

53 Hùng Vương - TP Huế

 

 

18

Trung học nghiệp vụ du lịch Huế

2 Trần Quang Khải - TP Huế

 

 

Tổng số: 18 cơ sở

 

 

 

C

KHỐI CÁC CƠ SỞ LƯU TRỮ, BẢO TÀNG, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, TDTT

 

 

 

1

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Số 7 Lê Lợi - TP Huế

 

 

2

Bảo tàng tổng hợp

 Số 1 Đường 23 tháng 8 - TP Huể

 

 

3

Trung tâm BTDT Cố đô Huế

 Số 23 Tống Duy Tân - TP Huế

 

 

4

Bưu điện tỉnh

Số 8 Hoàng Hoa Thám

 

 

5

Đài phát thanh truyền hình

Số 58 Hùng Vương - TP Huế

 

 

6

Trung tâm truyền hình VN tại TP Huế

Số 2 Lý Thường Kiệt - TP Huế

 

 

7

Sở TDTT (Sân vận động)

Số 2 Lê Quí Đôn - TP Huế

 

 

8

Trung tâm thi đấu TDTT Đại học Huế

Số 52 Hồ Đắc Di - TP Huế

 

 

9

Trung tâm thể thao Huế

Số 57 Bà Triệu - TP Huế

 

 

10

Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh TT Huế

Số 41 Hùng Vương - TP Huế

 

 

11

Nhà văn hóa TP - Huế

Số 65 Trần Hưng Đạo - TP Huế

 

 

12

Thư Viện Tổng Hợp TT Huế

Số 31 Lê Quí Đôn - TP Huế

 

 

13

Trung Tâm Lưu Trữ và CNTT Tỉnh uỷ

Hùng Vương - TP Huế

 

 

14

Trung Tâm dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông

31 Hai Bà Trưng

 

 

15

Trung Tâm Học Liệu TT Huế

Số 20 Lê Lợi - TP Huế

 

 

Tổng số: 15 cơ sở

 

 

 

D

KHỐI BỆNH VIỆN, CƠ SỞ Y TẾ

 

 

 

1

Bệnh viện TƯ Huế

Số 16 Lê Lợi - TP Huế

 

 

2

Bệnh viện trường Đại học Y Huế

Số 41 Nguyễn Huệ - TP Huế

 

 

3

Bệnh viện Phú Lộc

Thị trấn Phú Lộc - TT Huế

 

 

4

Bệnh viện Phong Điền

Thị trấn Phong Điền - TT Huế

 

 

5

Bệnh viện Quảng Điền

Quảng Điền - TT Huế

 

 

6

Trung tâm y tế huyện Hương Thủy

Hương Thủy - TT Huế

 

 

7

Bệnh viện y học dân tộc

Số 322 Nguyễn Trãi - TP Huế

 

 

8

Bệnh viện TP Huế

Số 40 Kim Long - TP Huế

 

 

9

Trạm y tế KV2 Phú Hậu

Phú Hậu - TP Huế

 

 

10

Trung tâm y tế huyện Hương Trà

Hương Trà - TT Huế

 

 

11

Trung tâm y tế huyện Phú Vang

Phú Vang - TT Huế

 

 

12

Bệnh viện Răng hàm mặt Huế

Số 83 Nguyễn Huệ - TP Huế

 

 

13

Bệnh viện Đường sắt

Số 1 Bùi Thị Xuân - TP Huế

 

 

14

Bệnh viện Nội khoa Hoàng Việt Thắng

187 Điện Biên Phủ - TP Huế

 

 

15

Bệnh Viện Đa Khoa Phía Nam

Huyện Phú Lộc Tỉnh TT Huế

 

 

16

Bệnh Viện Nam Đông

Huyện Nam Đông TT Huế

 

 

17

Phòng khám đa khoa KV 3

Số 67 Phan Đình Phùng - TP Huế

 

 

Tổng số: 17 cơ sở

 

 

 

E

KHỐI CÁC KHO VLNCN

 

 

 

 

Công ty CP Long Thọ

 

 

 

1

Kho VLNCN Mỏ đá Long Thọ

Xã Thủy Biều - TP Huế

 

 

2

Kho VLNCN

Xã Hương Văn - Huyện Hương Trà

 

 

 

Công ty CP Trường Sơn

 

 

 

3

Kho VLNCN Mỏ đá Khe đáy

Xã Hương Vân - Huyện Hương Trà

 

 

 

Công ty CP Sông Đà 6.06

 

 

 

4

Kho VLNCN

Xã Hương Văn - Huyện Hương Trà

 

 

 

Hợp tác xã Xuân Long

 

 

 

5

Kho VLNCN

Xã Hương Thọ - Huyện Hương Trà

 

 

 

Công ty CP khai thác đá TT Huế

 

 

 

6

Kho VLNCN

Xã Thủy Xuân - TP Huế

 

 

 

Công ty TNHH Coxano

 

 

 

7

Kho VLNCN Mỏ đá Suối A Ràng

Xã Sơn Thủy - Huyện A Lưới

 

 

8

Kho VLNCN Mỏ đá Núi Voi

Xã Bình Thành - Huyện Hương Trà

 

 

 

Công ty TNHH Việt Nhật

 

 

 

9

Kho VLNCN

Xã Hương Thọ - Huyện Hương Trà

 

 

 

Công ty khoáng sản TT Huế

 

 

 

10

Kho VLNCN

Xã Hương Thọ - Huyện Hương Trà

 

 

 

Xí nghiệp SXVLXD và TCXL TT Huế

 

 

 

11

Kho VLNCN

Huyện Phú Lộc

 

 

 

Công ty CP SXVLXD Chân Mây

 

 

 

12

Kho VLNCN

Huyện Phú Lộc

 

 

 

Công ty quản lý sửa chữa đường bộ TT Huế

 

 

 

13

Kho VLNCN Mỏ đá Bình Điền

Xã Bình Điền - Huyện Hương Trà

 

 

14

Kho VLNCN

Thị trấn Phú Lộc - Huyện Phú Lộc

 

 

 

XN sản xuất đá số 3 - Công ty xây lắp TT Huế

 

 

 

15

Kho VLNCN

Thị Trấn Tứ Hạ - Huyện Hương Trà

 

 

 

Xí nghiệp Sông Đà 10.2 - Công ty Sông Đà 10

 

 

 

16

Kho VLNCN

Xã Bình Điền - Huyện Hương Trà

 

 

Tổng số: 16 cơ sở

 

 

 

F

KHỐI CÁC TRẠM ĐIỆN, PHÂN XUỞNG PHÁT ĐIỆN

 

 

 

1

Nhà máy điện Ngự Bình

 

 

 

2

Trung tâm truyền tải điện

 

 

 

3

Trạm điện 220 KV Huế

 

 

 

4

Trạm điện 110 KV Tứ Hạ

 

 

 

5

Trạm điện 110 KV An Hòa

 

 

 

6

Trạm điện 110 KV Ngự Bình

 

 

 

7

Trạm điện 110 KV Phú Bài

 

 

 

8

Trạm điện 110 KV Lăng Cô

 

 

 

9

Trạm điện 110 KV Cầu Hai

 

 

 

10

Trạm biến áp 110 KV Huế 2 E7

 

 

 

Tổng số: 10 cơ sở

 

 

 

G

KHỐI CÁC CHXD, GAS

 

 

 

 

Công ty Xăng dầu TT Huế

 

 

 

1

CHXD số 1

Số 90 Hùng Vương - TP Huế

 

 

2

CHXD số 2

Số 77 Hùng Vương - TP Huế

 

 

3

CHXD số 3

Số 5 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

4

CHXD số 4

Số 6 Lê Duẩn - TP Huế

 

 

5

CHXD số 5

Số 96 Lý Thái Tổ - TP Huế

 

 

6

CHXD số 6

Số 24 Hùng Vương - TP Huế

 

 

7

CHXD số 7

Thị trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc

 

 

8

CHXD số 8

Xã Hương Văn - Huyện Hương Trà

 

 

9

CHXD số 9

Số 2 Lê Ngô Cát - TP Huế

 

 

10

CHXD số 10

Số 64 Bùi Thị Xuân -TP Huế

 

 

11

CHXD số 11

Số 292 Tăng Bạt Hổ - TP Huế

 

 

12

CHXD số 14

Xã Thủy Phù - Hương Thủy

 

 

13

CHXD số 15

Thị trấn Phú Bài - Hương Thủy

 

 

14

CHXD số 16

Thị trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền

 

 

15

CHXD số 17

Xã Lộc Tiến - Huyện Phú Lộc

 

 

16

CHXD số 18

Xã Phú Tân - Huyện Phú Vang

 

 

17

CHXD số 19

Xã Lộc Điền - Huyện Phú Lộc

 

 

18

CHXD số 20

Xã Phong An - Huyện Phong Điền

 

 

19

CHXD số 21

Xã Phú Thượng - Huyện Phú Vang

 

 

20

CHXD số 22

Thị trấn Sịa - Quảng Điền

 

 

21

CHXD số 23

Xã Lộc Sơn - Huyện Phú Lộc

 

 

22

CHXD số 24

Xã Hương Hồ - Huyện Hương Trà

 

 

23

CHXD A Ngo

Xã A Ngo - Huyện A Lưới

 

 

24

Tổng kho Thuận An

Xã Phú Tân - Huyện Phú Vang

 

 

25

Tổng kho Ngự Bình

Phường An Cựu - TP Huế

 

 

 

Công ty XD giao thông TT Huế

 

 

 

26

CHXD An Lỗ

An Lỗ, Phong Hiền, Phong Điền, TTHuế

 

 

 

Công ty PTS TT Huế

 

 

 

27

CHXD số 1

Số 331 An Dương Vương - TP Huế

 

 

28

CHXD số 2

Thị trấn Tứ Hạ - Hương Trà

 

 

29

CHXD số 3

Km 23 Phong An - Phong Điền

 

 

 

Công ty CP Petrolimex Đà Nẵng

 

 

 

30

CHXD Phong Điền

Thị trấn Phong Điền - Phong Điền

 

 

31

CHXD Cảng cá Thuận An

Thị trấn Thuận An - Phú Vang

 

 

 

Công ty CP TM Hương Trà

 

 

 

32

CHXD Km17

Thị trấn Tứ Hạ - Hương Trà

 

 

 

Công ty xăng dầu Quân đội

 

 

 

33

CHXD quân đội

Thuỷ An - TP Huế

 

 

34

Trạm xăng dầu quân đội

Phú Vinh - A Lưới

 

 

35

Công ty CP TMTH Nam Đông

 

 

 

36

CHXD Khe Tre

Thị trấn Khe Tre - Nam Đông

 

 

 

Công ty CP TM & XD A Lưới

 

 

 

37

CHXD thương mại

Thị trấn A Lưới - A Lưới

 

 

 

Công ty CP TMTH Phú Lộc

 

 

 

38

CHXD thị trấn

Thị trấn Phú Lộc - Phú Lộc

 

 

39

CHXD Đá Bạc

Thị trấn Phú Lộc - Phú Lộc

 

 

40

CHXD Đá Dầm

Lộc Điền - Phú Lộc

 

 

41

CHXD Thừa Lưu

Lộc Tiến - Phú Lộc

 

 

42

CHXD Lăng Cô

Thị trấn Lăng Cô - Phú Lộc

 

 

 

Công ty CP TMTH Hương Thủy

 

 

 

43

CHXD 5 Sao

Thủy Phù – Hương Thủy - TTHuế

 

 

44

CHXD 3 Sao

Thủy Phương - Hương Thủy - TTHuế

 

 

45

CHXD Thanh Lam

Thủy Phương - Hương Thủy - TTHuế

 

 

46

CHXD Trung Tâm

Khu 9 Thị trấn Phú Bài - Hương Thủy

 

 

47

CHXD hàng không

Thị trấn Phú Bài - Hương Thủy

 

 

 

Công ty CP An Phú

 

 

 

48

CHXD Chợ Mai

Phú Thượng - Phú Vang

 

 

49

CHXD Thượng Lưu

Cảng Thuận An - Phú Vang

 

 

50

CHXD Tân Mỹ

Thị trấn Thuận An - Phú Vang

 

 

51

CHXD nước đá

Thị trấn Thuận An - Phú Vang

 

 

52

CHXD ngã ba Thuận An

Thị trấn Thuận An - Phú Vang

 

 

53

CHXD Phú Hải

Phú Hải - Phú Vang

 

 

54

CHXD Vinh Thanh

Vinh Thanh - Phú Vang

 

 

55

CHXD Trường Hà

Vinh Phú - Phú Vang

 

 

56

CHXD Phú Đa

Phú Đa - Phú Vang

 

 

57

CHXD Lộc Sơn

Phú Xuân - Phú Vang

 

 

 

Công ty Vật tư nông nghiệp

 

 

 

58

CHXD Km27

Thị trấn Phong Điền - Phong Điền

 

 

 

Công ty CP Phong Quảng

 

 

 

59

CHXD mỏ đá

Hương Vân - Hương Trà

 

 

 

Công ty CP cơ khí & XKLĐ

 

 

 

60

CHXD 252 Nguyễn Sinh Cung

Số 252 Nguyễn Sinh Cung - TP Huế

 

 

 

Công ty công trình đường sắt

 

 

 

61

CHXD 187 Hùng Vương

Số 187 Hùng Vương - TP Huế

 

 

 

HTX TMDV Thuận Thành

Số 69 Nguyễn Biểu - TP Huế

 

 

62

Quầy dầu hỏa

 

 

 

 

Công ty CP Trung Nam

 

 

 

63

CHXD Trung Nam

Phú Thượng - Phú Vang

 

 

 

Công ty SC&QL đường bộ

 

 

 

64

CHXD Dạ Lê

Thuỷ Phương - Hương Thủy

 

 

 

Công ty xây lắp TT Huế

 

 

 

65

CHXD KCN Phú Bài

Thị trấn Phú Bài - Hương Thủy

 

 

 

Công ty TNHH Thế Kỷ

 

 

 

66

CHXD Thế kỷ

Số 52 Minh Mạng - TP Huế

 

 

 

Công ty TNHH Xanh Pôn

 

 

 

67

CHXD Ngự Bình

Thủy Phương - Hương Thủy

 

 

 

Công ty TNHH Thành Đô

 

 

 

68

CHXD bến xe phía Nam

Số 333 An Dương Vương - TP Huế

 

 

 

Công ty TNHH Lộc Lợi

 

 

 

69

CHXD Lộc Lợi

Lộc Sơn - Phú Lộc

 

 

 

Công ty TNHH TM&DV Phước Thiện

 

 

 

70

CHXD Phước Thiện

Lộc Thủy - Huyện Phú Lộc

 

 

 

Công ty TNHH Nam Long

 

 

 

71

CHXD Nam Long

Lộc Tiến - Huyện Phú Lộc

 

 

 

Công ty TNHH Quảng Điền

 

 

 

72

CHXD Bến Đò

Thị trấn Sịa - Huyện Quảng Điền

 

 

 

Xí nghiệp Quốc Trung

 

 

 

73

CHXD Quang Sơn

Lộc Bổn - Huyện Phú Lộc

 

 

 

HTX XD Thái Bảo

 

 

 

74

CHXD Minh Nhật

Quảng Phú - Huyện Quảng Điền

 

 

 

HTX Phú Thanh

 

 

 

75

CHXD Phú Thanh

Quảng Thành - Huyện Quảng Điền

 

 

 

HTX Đông Phú

 

 

 

76

CHXD Đông Phú

Quảng An - Huyện Quảng Điền

 

 

 

HTX Đông Phước

 

 

 

77

CHXD Đông Phước

Đông Phước - Huyện Quảng Điền

 

 

 

DNTN Điền Hải

 

 

 

78

CHXD Điền Hải

Điền Hải - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN Phò Ninh

 

 

 

79

CHXD Phò Ninh

Xã Phong An - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN Ưu Điềm

 

 

 

80

CHXD Ưu Điềm

Xã Phong Hòa - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN Sơn Thủy

 

 

 

81

CHXD Đại Lộc

Xã Điền Lộc - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN Điền Hương

 

 

 

82

CHXD Điền Hương

Xã Điền Hương - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN Điền Hòa

 

 

 

83

CHXD Điền Hòa

Xã Điền Hòa - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN số 3 Thanh Hương

 

 

 

84

CHXD số 3 Thanh Hương

Xã Phong Thu - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN Tuấn Thành

 

 

 

85

CHXD Phong Sơn

 

 

 

 

DNTN Thanh Lương

 

 

 

86

CHXD số 1

Xã Hương Xuân - Huyện Hương Trà

 

 

87

CHXD số 2

Phường Phú Hậu - TP Huế

 

 

88

CHXD số 3

Xã Phong An - Huyện Phong Điền

 

 

89

CHXD Lê Duẩn

Số 520 Lê Duẩn - TP Huế

 

 

 

DNTN Trạm xd Hương An

 

 

 

90

CHXD Phò Trạch

Xã Phong Thu - Huyện Phong Điền

 

 

 

DNTN Quảng Công

 

 

 

91

CHXD Quảng Công

Xã Quảng Công - Huyện Quảng Điền

 

 

 

DNTN Quang Thành

 

 

 

92

CHXD Quang Thành

Thị trấn Sịa - Huyện Quảng Điền

 

 

 

DNTN Hương Hồ

 

 

 

93

CHXD Hương Hồ

Xã Hương Hồ - Huyện Hương Trà

 

 

 

DNTN Bao Vinh

 

 

 

94

CHXD Bao Vinh

Xã Hương Vinh -Huyện Hương Trà

 

 

 

DNTN Hương Vinh

 

 

 

95

CHXD Hương Vinh

Xã Hương Vinh - Huyện Hương Trà

 

 

 

DNTN Hương Hồ

 

 

 

96

CHXD Hương Hồ

Xã Hương Hồ - Huyện Hương Trà

 

 

 

DNTN Thủy An

 

 

 

97

CHXD Thủy An

Số 135 An Dương Vương

 

 

 

DNTN Vĩ Dạ

 

 

 

98

CHXD Vĩ Dạ

Số 117 Nguyễn Sinh Cung - TP Huế

 

 

 

Chi nhánh DNTN Ngô Đồng tại Huế

 

 

 

99

CHXD Ngô Đồng

Bến xe phía Bắc

 

 

 

DNTN Vinh An

 

 

 

100

CHXD Vinh An

Xã Vinh An - Huyện Phú Vang

 

 

 

DNTN Trung Hiếu

 

 

 

101

CHXD Phú Diên

Xã Phú Diên - Huyện Phú Vang

 

 

 

DNTN Hữu Quan

 

 

 

102

CHXD Hữu Quan

Thị trấn Thuận An - Huyện Phú Vang

 

 

 

DNTN Lộc Phước

 

 

 

103

CHXD An Lưu

Xã Phú Mỹ - Huyện Phú Vang

 

 

 

DNTN Xăng dầu Thuận An

 

 

 

104

CHXD Thuận An

Thị trấn Thuận An - Huyện Phú Vang

 

 

 

DNTN Hoa Nam

 

 

 

105

CHXD Hoa Nam

Xã Vinh An - Huyện Phú Vang

 

 

 

DNTN Thủy Tân

 

 

 

106

CHXD Thủy Tân 1

Thị trấn Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

107

CHXD Thủy Tân 2

Xã Lộc An - Huyện Phú Lộc

 

 

 

DNTN Phúc Vinh

 

 

 

108

CHXD Phúc Vinh

Xã Thủy Phù - Huyện Hương Thủy

 

 

 

DNTN Thủy Dương

 

 

 

109

CHXD Thủy Dương

Xã Thủy Phương - Huyện Hương Thủy

 

 

 

DNTN Vinh Hiền

 

 

 

110

CHXD Vinh Hiền

Xã Vinh Hiền - Huyện Phú Lộc

 

 

 

DNTN Sang Thu

 

 

 

111

Cửa hàng dầu Diezel Sang Thu

Xã Vinh Hưng - Huyện Phú Vang

 

 

 

DNTN Thanh Bình An

 

 

 

112

CHXD Đức Anh

Xã A Ngo - Huyện A Lưới

 

 

 

DNTN Quốc Trung

 

 

 

113

CHXD Hương Trà

Huyện Hương Trà - TT Huế

 

 

 

DNTN Thanh Hoà

 

 

 

114

CHXD Thanh Hòa

 

 

 

115

Xí nghiệp Thành Lợi

 

 

 

116

DNTN TM&DV Tất Khánh

 

 

 

 

Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng

 

 

 

117

Kho gas Huế

Thị trấn Thuận An - Huyện Phú Vang

 

 

118

Công ty TNHH TM&DV Đức Gas

Số 77 Trần Hưng Đạo - TP Huế

 

 

119

DNTN Hồng Trang (Hồng Lợi)

 

 

 

 

Cty Cổ Phần kinh doanh Gas Ngự Bình

 

 

 

120

Khu du lịch dịch vụ kinh doanh XD Gas Ngự Bình

Ngự Bình - TP Huế

 

 

 

CTY cổ Phần Cảng Thuận An

 

 

 

121

Trạm cung cấp dầu Diezel cảng Thuận An

Thuận An - Phú Vang - TT Huế

 

 

122

Kho xăng dầu PETECHIM

Huyện Phú - Lộc Tỉnh - TT Huế

 

 

123

Tổng kho ADCO

Cảng Chân Mây - Huyện Phú Lộc

 

 

Tổng số: 123 cơ sở

 

 

 

G

KHỐI BẾN XE KHÁCH, NHÀ GA, CẢNG HÀNG KHÔNG, CẢNG BIỂN

 

 

 

1

Ga Huế

Số 1 Bùi Thị Xuân - TP Huế

 

 

2

Bến xe khách phía Bắc

 

 

 

3

Bến xe khách phía Nam

Số 97 An Dương Vương - TP Huế

 

 

4

Công ty CP Cảng Thuận An

Thị trấn Thuận An - Huyện Phú Vang

 

 

5

Cảng Chân Mây

Thị trấn Phú Lộc - Huyện Phú Lộc

 

 

6

Cảng hàng không Phú Bài

Thị trấn Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

Tổng số: 6 cơ sở

 

 

 

H

KHỐI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

 

 

 

1

Công ty CP Sợi Phú Bài

Thị Trấn Phú Bài Hương Thủy TT-Huế

 

 

2

Công ty CP Dệt may Huế

KCN Phú Bài - Hương Thủy

 

 

3

Công ty CP Dược TW Medifarco

Số 8 Nguyễn Trường Tộ

 

 

4

Công ty CP Dệt may Xuất khẩu Huế

Số 79 Phan Đình Phùng - TP Huế

 

 

5

Công ty CP in Thừa Thiên Huế

Số 57 Bà Triệu - TP Huế

 

 

6

Công ty SCANVIWOOD

KCN Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

7

Công ty TNHH sơn Hoàng Gia

KCN Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

8

Công ty in thống kế và sản xuất bao bì Huế

KCN Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

10

Công ty TNHH nhựa Tân Tiến

KCN Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

11

Công ty điện tử HE Việt Nam(Xưởng sx Phú Bài)

KCN Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

12

Nhà máy sx chế biến gỗ mỹ nghệ xuất khẩu thuộc Cty TNHH Ngọc Anh

KCN Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

13

Công ty TNHH chế biến gỗ INAHATA Việt Nam

KCN Phú Bài - Huyện Hương Thủy

 

 

14

Công ty TNHH may thêu Thủy An

Số 93 An Dương Vương - TP Huế

 

 

15

Công ty HH Luck ximăng Việt Nam

Thị trấn Tứ Hạ - Hương Trà

 

 

16

Công ty Điện tử HE Việt Nam

KCN Hương Sơ - TP Huế

 

 

17

Công ty CP Sách và TBTH

Số 35 Hàn Thuyên - TP Huế

 

 

18

Công ty TNHH Quinmax

Thủy Dương - Hương Thủy

 

 

19

Công ty CP Da giày Huế

Số 266 Điện Biên Phủ - TP Huế

 

 

20

Công ty Sản xuất Dày và hàng tiêu dùng

KCN Hương Sơ - TP Huế

 

 

21

Công ty CP Lâm sản Hương Giang

Xã Thủy Bằng - Huyện Hương Thủy

 

 

22

Doanh nghiệp tư nhân nhựa Thùy Dương

KCN Hương Sơ - TP Huế

 

 

23

Nhà máy sản xuất bánh đa nem

KCN Hương Sơ - TP Huế

 

 

26

Xí nghiệp mộc mỹ nghệ sơn mài Sông Hương

KCN Hương Sơ - TP Huế

 

 

27

Công ty Bia Huế

Nguyễn Sinh Cung - TP Huế

 

 

28

Nhà xưởng công ty SCAVI Huế

KCN Phú Bài TT Huế

 

 

29

Công ty CP Pisico

Xã Lộc Tiến - Huyện Phú Lộc

 

 

Tổng số: 29 cơ sở

 

 

 

I

KHỐI CÁC KHÁCH SẠN

 

 

 

1

Khách sạn Tân Hòang Cung

Số 8 Hùng Vương - TP Huế

 

 

2

Khách sạn Xanh Huế

Số 2 Lê Lợi - TP Huế

 

 

3

Khách sạn Sài Gòn Morin

Số 30 Lê Lợi - TP Huế

 

 

4

Khách sạn Century

Số 49 Lê Lợi - TP Huế

 

 

5

Khách sạn Hương Giang

Số 51 Lê Lợi - TP Huế

 

 

6

Khách sạn Đông Dương

Số 2 Hùng Vương

 

 

7

Khách sạn La Residence Hotel & Spa

Số 5 Lê Lợi - TP Huế

 

 

8

Khách sạn Hoa Hồng II

Số 1 Phạm Ngũ Lão - TP Huế

 

 

9

Khách sạn Hoàng tử

Số 5 An Dương Vương - TP Huế

 

 

10

Khách sạn Phú An

Số 42 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

11

Khách sạn Phố Huế

Số 19 Võ Thị Sáu - TP Huế

 

 

12

Khách sạn Ngọc Hưng

Số 46 Chu Văn An - TP Huế

 

 

13

Khách sạn Đại Quang

Số 15 Đội Cung - TP Huế

 

 

14

Khách sạn Phượng Hoàng

Số 77 Lê Lợi - TP Huế

 

 

15

Khách sạn Nhật Tường

Số 12 Nguyễn Thái Học - TP Huế

 

 

16

Khách sạn Hồng Thiên

Số 46 Chu Văn An - TP Huế

 

 

17

Khách sạn Bảo Sơn

Số 39 Nguyễn Công Trứ - TP Huế

 

 

18

Khách sạn Hướng Dương

Số 37 Hai Bà Trưng - TP Huế

 

 

19

Khách sạn Phong Nha

Số 2/34 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

20

Khách sạn Kim Phụng

Số 106 Đặng Huy Trứ - TP Huế

 

 

21

Khách sạn Thăng Long I

Số 16 Hùng Vương - TP Huế

 

 

22

Khách sạn Vĩ Dạ Riverside

Số 31 Nguyễn Sinh Cung - TP Huế

 

 

23

Khách sạn Tre Xanh

Số 61 Hùng Vương - TP Huế

 

 

24

Khách sạn Bình Minh I

Số 36 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

25

Khách sạn Hoàng Tuấn

B16 - B17 Phạm Văn Đồng - TP Huế

 

 

26

Khách sạn Thanh Nga

Số 6 Bà Triệu - TP Huế

 

 

27

Khách sạn Gold I

Số 28 Bà Triệu - TP Huế

 

 

28

Khách sạn Đông Phương

Số 26 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

29

Khách sạn Thanh Lịch

Số 3 Hai Bà Trưng - TP Huế

 

 

30

Khách sạn Hoa Lan

Số 30 Chu Văn An - TP Huế

 

 

31

Khách sạn Trường Giang

Số 25 Đội Cung - TP Huế

 

 

32

Khách sạn Đồng Lợi

Số 11A Phạm Ngũ Lão - TP Huế

 

 

33

Khách sạn Sports

Số 15 Phạm Ngũ Lão - TP Huế

 

 

34

Khách sạn Hoàn Cầu

Số 62 Bến Nghé - TP Huế

 

 

35

Khách sạn Hoàn Thiện

Số 7 Nguyễn Công Trứ - TP Huế

 

 

36

Khách sạn Ngọc Hương

Số 10 Chu Văn An - TP Huế

 

 

37

Khách sạn ASIA

Số 17 Phạm Ngũ Lão - TP Huế

 

 

38

Khách sạn Festival Huế

Số 15 Lý Thường Kiệt - TP Huế

 

 

39

Khách sạn Bạch Quang (Anh Minh I)

Số 21 Tôn Đức Thắng - TP Huế

 

 

40

Khách sạn Tigôn

Số 9 Nguyễn Công Trứ - TP Huế

 

 

41

Khách sạn Thái Bình II

Số 2 Lương Thế Vinh - TP Huế

 

 

42

Khách sạn Như Phú

Số 16 Chu Văn An - TP Huế

 

 

43

Khách sạn Hương Vĩ

Số 9 Nguyễn Sinh Cung - TP Huế

 

 

44

Khách sạn Bình Dương II

Số 8 Ngô Gia Tự - TP Huế

 

 

45

Khách sạn Bình Dương III

Số 10/4 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

46

Khách sạn Sài Gòn

Số 44 Hùng Vương - TP Huế

 

 

47

Khách sạn Thái Bình I

Số 10/9 Nguyễn Tri Phương - TP Huế

 

 

48

Khách sạn Cố Đô

Số 32 Trường Chinh - TP Huế

 

 

49

Khách sạn Minh Trang

Số 27 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Huế

 

 

50

Khách sạn Heritage Huế

Số 5 - 7 - 9 Lý Thường Kiệt - TP Huế

 

 

51

Khách sạn Minh Châu

Số 47/3 Nguyễn Huệ - TP Huế

 

 

52

Khách sạn Công đoàn Sông Hương

Số 79 - 86 Nguyễn Sinh Cung - TP Huế

 

 

53

Khách sạn Điện Biên

Số 7 Điện Biên Phủ - TP Huế

 

 

54

Khách sạn Nguyễn Huệ

Số 100 Nguyễn Huệ - TP Huế

 

 

55

Khách sạn Duy Tân

Số 12 Hùng Vương - TP Huế

 

 

56

Khu du lịch Làng Hành Hương

Số 130 Minh Mạng TP - Huế

 

 

57

Khách sạn Song Cầm

Số 26 Trần Thúc Nhẫn TP - Huế

 

 

58

Khách sạn Á Đông II

Số 7 Đội Cung TP - Huế

 

 

59

Khách sạn Hải Đăng

Số 43 Hùng Vương - TP Huế

 

 

60

Khách sạn Trường Giang I (Matxa đệ nhất)

Số 30 Chu Văn An - TP Huế

 

 

61

Trung tâm du lịch Thôn Vĩ

Số 209 Nguyễn Sinh Cung - TP Huế

 

 

62

Khách sạn Huế Queen

Trần Quang Khải - TP Huế

 

 

63

Khách sạn Gold II

Số 45 Hùng Vương - TP Huế

 

 

64

Khách sạn Hùng Vương

Hùng Vương - TP Huế

 

 

65

Khách sạn Hoa Trà

Bến Nghé - TP Huế

 

 

66

Khách sạn Romantic

16 Nguyễn Thái Học TP Huế

 

 

67

Khách sạn Mondial

17 Nguyễn Huệ TP Huế

 

 

78

Khách sạn Thuận Hóa

Sô 7 Nguyễn Tri Phương TP - Huế

 

 

77

Khách sạn Thái Sơn

Trường Chinh TP Huế

 

 

68

Khách sạn Sky Garden

1 Đội Cung TP Huế

 

 

69

Khu du lịch Đảo Ngọc

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

70

Khu nghĩ dưỡng Lăng Cô CA Tỉnh TT-Huế

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

71

Khu nghĩ dưỡng TW tại Lăng Cô

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

72

Khu du lịch Lăng Cô Resort

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

73

Khu nghĩ dưỡng Diana Resort

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

74

Khu du lịch Sinh Thái BiểnLăng Cô

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

75

Khu nghĩ dưỡng biệt thự Quốc Tế Hoà Bình

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

76

Khu du lịch xanh Lăng Cô

Thị Trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc – TT Huế

 

 

Tổng số: 76 cơ sở

 

 

Tổng số tính đến ngày 10/04/2007: 326 cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1322/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/06/2007
Ngày hiệu lực 05/06/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1322/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1322/QĐ-UBND cơ sở nguy hiểm cháy nổ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1322/QĐ-UBND cơ sở nguy hiểm cháy nổ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành 05/06/2007
Ngày hiệu lực 05/06/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1322/QĐ-UBND cơ sở nguy hiểm cháy nổ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1322/QĐ-UBND cơ sở nguy hiểm cháy nổ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Thừa Thiên Huế

  • 05/06/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/06/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực