Quyết định 1327/QĐ-BTC

Quyết định 1327/QĐ-BTC năm 2013 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng, Đắk Lắk cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1327/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1327/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH: GIA LAI, CAO BẰNG, ĐẮK LẮK CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Quyết định số 847/QĐ-TTg; Quyết định số 848/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng, Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 2.421 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng, Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013 theo các Quyết định số 847/QĐ-TTg; Quyết định số 848/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Tỉnh Gia Lai: 321 tấn gạo.

2. Tỉnh Cao Bằng: 1.100 tấn gạo.

3. Tỉnh Đắk Lắk: 1.000 tấn gạo.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng, Đắk Lắk khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh; việc giao nhận gạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước;

2. Tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê duyệt;

3. Ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng, Đắk Lắk;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1327/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1327/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2013
Ngày hiệu lực06/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1327/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1327/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1327/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1327/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành06/06/2013
        Ngày hiệu lực06/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1327/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1327/QĐ-BTC năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh

            • 06/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực