Quyết định 133/2009/QĐ-UBND

Quyết định 133/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 133/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 68/2011/QĐ-UBND thủ tục hành chính một cửa Sở Nội vụ Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 133/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 133/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 tháng 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 829/TTr-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Phụ lục 15, Phụ lục 19, Phụ lục 22 kèm theo Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại 22 sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu133/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 133/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 133/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu133/2009/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
      Người kýTrần Xuân Hoà
      Ngày ban hành05/05/2009
      Ngày hiệu lực15/05/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2011
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 133/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 133/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận