Quyết định 133/QĐ-BTC

Quyết định 133/QĐ-BTC năm 2009 đính chính Thông tư 131/2008/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 133/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 133/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 16/11/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót và bổ sung Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh Mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính như sau:

Mã số

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

Đã in

Sửa lại

 

 

 

 

 

 

 

4907

00

10

00

Giấy bạc (tiền giấy), được đấu thầu hợp pháp

10

*

 

 

 

 

 

 

 

62.17

 

 

 

Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các chi tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may làm sẵn, trừ các loại thuộc nhóm 62.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6217

10

00

00

- Phụ kiện may mặc

 

10

6217

90

00

00

- Các chi tiết của quần áo

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT.  BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu133/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2009
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo02/02/2009
Số công báoTừ số 107 đến số 108
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 133/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 133/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu133/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành19/01/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo02/02/2009
       Số công báoTừ số 107 đến số 108
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 133/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 133/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC

           • 19/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực