Quyết định 1335/QĐ-UBND

Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 quy đổi số lượng đất đá lẫn than ra số lượng khoáng sản than nguyên khai làm cơ sở thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1335/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐẤT ĐÁ LẪN THAN RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THAN NGUYÊN KHAI LÀM CƠ SỞ THU PHÍ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 về phí bảo vệ môi trường trong khai thác Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường">158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 261/TTr-TNMT-KS ngày 13 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc quy đổi số lượng đất đá lẫn than ra số lượng khoáng sản than nguyên khai làm cơ sở thu phí phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

1. Phương pháp xác định khoáng sản than nguyên khai từ đất đá lẫn than.

Số lượng than nguyên khai (tấn)

=

Số lượng đất đá lẫn than (tấn)

x

Tỷ lệ quy đổi

2. Tỷ lệ quy đổi của các đơn vị áp dụng như sau:

Số TT

Tên đơn vị (mỏ)

Tỷ lệ quy đổi (%)

1

Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

34

2

Công ty than Thống Nhất - TKV

32

3

Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin

22

4

Công ty TNHH MTV than Uông Bí - Vinacomin

50

5

Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

32

6

Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin

46

7

Công ty than Hòn Gai - TKV

32

8

Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin

43

9

Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

38

10

Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

24

11

Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin

30

12

Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

33

13

Công ty than Mạo Khê - TKV

36

Tỷ lệ quy đổi là tỷ lệ than thu hồi được trong đất đá lẫn than được xác định theo số liệu thực tế, số lượng than thu hồi từ các nguồn đất, đá lẫn than của từng đơn vị thuộc TKV đưa vào sàng tuyển, chế biến trong các năm 2012, 2013 và Quý I/2014; được xác định theo công thức:

Tỷ lệ quy đổi =

Tổng số lượng than thu hồi được

x 100 (%)

Tổng số lượng đất đá lẫn than

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1335/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1335/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/2014
Ngày hiệu lực 26/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1335/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Quảng Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1335/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành 26/06/2014
Ngày hiệu lực 26/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Quảng Ninh

  • 26/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực