Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg

Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg năm 2006 về việc thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1337/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN MỘ ĐỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 11 NQ/TU ngày 05/5/2003 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2003-2005 và định hướng đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt qui hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 29/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 839/SNV ngày 31/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức (sau đây gọi tắt là Ban quản lý), trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức.

Ban quản lý là tổ chức sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo qui định của Nhà nước.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban quản lý thực hiện theo đúng qui định tại Điều 20, Điều 21 Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Ban quản lý căn cứ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các qui định khác của Nhà nước có liên quan để xây dựng Qui chế tổ chức và hoạt động cụ thể của Ban quản lý trình Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, Giám đốc Ban quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1337/QĐ-UBND-QNg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1337/QĐ-UBND-QNg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2006
Ngày hiệu lực07/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1337/QĐ-UBND-QNg

Lược đồ Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1337/QĐ-UBND-QNg
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành07/06/2006
        Ngày hiệu lực07/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức

              • 07/06/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực