Quyết định 134/2009/QĐ-UBND

Quyết định 134/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 134/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 59/2011/QĐ-UBND giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 134/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 134/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 835/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận (gồm 9 quy trình, thủ tục).

Điều 2. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm công khai các quy trình, thủ tục tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi công cộng và tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 197/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa” tại Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Cục trưởng Cục Thuế; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu134/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 134/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 134/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu134/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Xuân Hoà
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 134/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 134/2009/QĐ-UBND Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận