Quyết định 134/QĐ-UBND

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2014 sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Thanh tra giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 134/QĐ-UBND tổ chức bộ máy của Thanh tra giao thông vận tải Bắc Giang 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 134/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định 26/2013/NĐ-CP ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 345/TTr-SNV ngày 24/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Thanh tra giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải, như sau:

1. Lãnh đạo: Chánh Thanh tra và 02 Phó chánh Thanh tra.

2. Tổ chức bộ máy:

- Văn phòng Thanh tra giao thông vận tải.

- Đội Thanh tra giao thông vận tải số 1: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn huyện: Tân Yên, Yên Thế; trụ sở tại Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế.

- Đội Thanh tra giao thông vận tải số 2: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn huyện: Lục Ngạn, Sơn Động; trụ sở đặt tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn.

- Đội Thanh tra giao thông vận tải số 3: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa; trụ sở đặt tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

- Đội Thanh tra giao thông vận tải số 4: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn huyện: Lạng Giang, Lục Nam; trụ sở đặt tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

- Đội Thanh tra giao thông vận tải số 5: thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang; trụ sở đặt tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên.

Mỗi Đội gồm: 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và chuyên viên, thanh tra viên, nhân viên.

Điều 2. Biên chế của Thanh tra giao thông vận tải giữ nguyên chỉ tiêu biên chế được giao năm 2014 là 35 chỉ tiêu (31 biên chế hành chính và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (SNV 03 bản);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 134/QĐ-UBND tổ chức bộ máy của Thanh tra giao thông vận tải Bắc Giang 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 134/QĐ-UBND tổ chức bộ máy của Thanh tra giao thông vận tải Bắc Giang 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu134/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 134/QĐ-UBND tổ chức bộ máy của Thanh tra giao thông vận tải Bắc Giang 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 134/QĐ-UBND tổ chức bộ máy của Thanh tra giao thông vận tải Bắc Giang 2014

         • 20/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực