Quyết định 1340/QĐ-UBND

Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2008 chi bồi dưỡng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG LÀM ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ, BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM CHO CÁN BỘ, CHIẾN SỸ THAM GIA CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4.7.2008 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; như sau:

1. Đối với cán bộ, chiến sỹ tham gia xử lý tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: Các Đội Quản lý thị trường, Đội kiểm soát lâm sản cơ động, Hạt phúc kiểm lâm sản… Căn cứ thời gian làm đêm, làm thêm giờ Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quyết định mức chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ cho từng cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị; mức tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với cá nhân khác tham gia công tác kiêm nhiệm như: Thành viên BCĐ, Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ 127; Thành viên và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng định giá bán đấu giá tài sản các cấp. Căn cứ mức độ đóng góp của từng cá nhân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quyết định mức chi bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm cho từng cá nhân; mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.8.2008 và thay thế Quyết định số 1459/QĐ-CT ngày 03.9.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm cho cá nhân tham gia điều tra, bắt giữ, quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Cục thuế Bắc Ninh; Chi cục Quản lý thị trường; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1340/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1340/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1340/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2008 chi bồi dưỡng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2008 chi bồi dưỡng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1340/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành29/09/2008
       Ngày hiệu lực01/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2008 chi bồi dưỡng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2008 chi bồi dưỡng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Bắc Ninh

           • 29/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực