Quyết định 1341/QĐ-TTg

Quyết định 1341/QĐ-TTg năm 2005 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1341/QĐ-TTg cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1341/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;
Căn cứ Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội số 1350/QG-VPQH ngày 22 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mời ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, thay thế ông Trần Ngọc Hùng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và ông Nguyễn Sĩ Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
các Vụ: TH, XDPL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Vũ Khoan


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1341/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1341/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2005
Ngày hiệu lực15/12/2005
Ngày công báo20/12/2005
Số công báoTừ số 24 đến số 25
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1341/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1341/QĐ-TTg cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1341/QĐ-TTg cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1341/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Khoan
        Ngày ban hành15/12/2005
        Ngày hiệu lực15/12/2005
        Ngày công báo20/12/2005
        Số công báoTừ số 24 đến số 25
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1341/QĐ-TTg cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1341/QĐ-TTg cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

            • 15/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực