Quyết định 1342/QĐ-UBND

Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2019 về phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1342/QĐ-UBND 2019 phân cấp quản lý tàu cá Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 311/TTr-SNNPTNT ngày 14 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho các huyện: An Biên; An Minh; Châu Thành; Hòn Đất; Phú Quốc; Kiên Lương; Kiên Hải và thành phố Rạch Giá; thành phố Hà Tiên quản lý đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) quản lý tàu cá có chiu dài lớn nht từ 12 mét trở lên và tàu cá của các địa phương không được phân cp.

Điều 2.

1. y ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đăng ký tàu cá; cấp giấy phép khai thác thủy sản (trừ nghề khai thác nghêu lụa, sò lông) đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét. Có trách nhiệm phân công bộ phận chuyên môn thực hiện quản lý khối tàu được phân cấp theo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) tổ chức đăng ký, đăng kim tàu cá và cp giy phép khai thác thủy sản đi với tàu cá có chiu dài lớn nht từ 12 mét trở lên. Cp phép khai thác nghêu lụa, sò lông đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét và tàu cá của các địa phương không được phân cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thủy sản;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành TV BCĐ CTBV&PT NLTS tỉnh (theo QĐ số 483/QĐ-UBND ngày 06/3/2017);
- Chi cục Thủy sản;
- LĐVP, Phòng: KTCN, TH;
- Lưu: VT, tvhung.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1342/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1342/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2019
Ngày hiệu lực17/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1342/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1342/QĐ-UBND 2019 phân cấp quản lý tàu cá Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1342/QĐ-UBND 2019 phân cấp quản lý tàu cá Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1342/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành17/06/2019
        Ngày hiệu lực17/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1342/QĐ-UBND 2019 phân cấp quản lý tàu cá Kiên Giang

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1342/QĐ-UBND 2019 phân cấp quản lý tàu cá Kiên Giang

             • 17/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực