Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN thu hồi đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã được thay thế bởi Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN Quy chế thu hồi đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và được áp dụng kể từ ngày 22/01/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN thu hồi đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1344/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1344/2001/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI VÀ ĐỔI TIỀN GIẤY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 249/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15 tháng 7 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1344/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1344/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2001
Ngày hiệu lực13/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1344/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN thu hồi đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN thu hồi đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1344/2001/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Thị Kim Phụng
       Ngày ban hành29/10/2001
       Ngày hiệu lực13/11/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2005
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN thu hồi đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1344/2001/QĐ-NHNN thu hồi đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông