Quyết định 1347/QĐ-UBND

Quyết định 1347/QĐ-UBND cấp kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 năm 2013 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1347/QĐ-UBND 2013 kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 2013 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ QUÝ 3 NĂM 2013 CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số: 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Căn cứ Quyết định số: 1207/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 164/TTr-STC ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp kinh phí ngân sách nhà nước cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn, số tiền là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) để đóng, hỗ trợ bảo hiểm y tế quý 3 năm 2013 từ các nguồn sau:

- Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2013: 25.776.000.000 đồng.

- Nguồn sự nghiệp y tế tỉnh điều hành năm 2013: 24.224.000.000 đồng.

(có biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT QUÝ III NĂM 2013 CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 1347/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT

ĐỐI TƯỢNG

SỐ TIỀN

1

Học sinh, sinh viên

139.000.000

2

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

67.000.000

3

Người thuộc hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số

45.052.000.000

4

Cựu chiến binh

340.000.000

5

Trẻ em dưới sáu tuổi

4.402.000.000

 

Tổng cộng

50.000.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1347/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1347/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1347/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1347/QĐ-UBND 2013 kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 2013 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1347/QĐ-UBND 2013 kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 2013 Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1347/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1347/QĐ-UBND 2013 kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 2013 Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1347/QĐ-UBND 2013 kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 2013 Bắc Kạn

            • 22/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực