Quyết định 135/2009/QĐ-UBND

Quyết định 135/2009/QĐ-UBND công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 135/2009/QĐ-UBND công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 135/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG VIÊN CÂY XANH TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối vối người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Thực hiện công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh đô thị kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 497/SXD-QLXD ngày 17 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận.

Tập định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến dịch vụ công ích sử dụng vào việc lập, xác định giá dự toán các dịch vụ công ích phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện tập định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận.

2. Tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành; mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tập định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh này được áp dụng thống nhất trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở có quản lý xây dựng chuyên ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu135/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 135/2009/QĐ-UBND công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 135/2009/QĐ-UBND công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu135/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýĐỗ Hữu Nghị
        Ngày ban hành08/05/2009
        Ngày hiệu lực18/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 135/2009/QĐ-UBND công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 135/2009/QĐ-UBND công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận

            • 08/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực