Quyết định 1351/QĐ-UBND

Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục sửa đổi lĩnh vực tư pháp Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1351/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1046/TTr-STP ngày 21 tháng 6 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1087/TTr-VPUBND ngày 17 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

 

Bổ sung hộ tịch

Sửa đổi, bổ sung

02

 

Đăng ký việc cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Sửa đổi, bổ sung

03

 

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Sửa đổi, bổ sung

04

 

Đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Sửa đổi, bổ sung

05

 

Đăng ký xác định lại dân tộc

Sửa đổi, bổ sung

06

 

Đăng ký xác định lại giới tính

Sửa đổi, bổ sung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1351/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1351/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực19/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1351/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục sửa đổi lĩnh vực tư pháp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục sửa đổi lĩnh vực tư pháp Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1351/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Hiến
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực19/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục sửa đổi lĩnh vực tư pháp Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục sửa đổi lĩnh vực tư pháp Bến Tre

            • 19/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực