Quyết định 1354/QĐ-UBND

Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định 08/2011/QĐ-UBND, 05/2012/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỜI GIAN LẬP THỦ TỤC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2011/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2012/QĐ-UBND NGÀY 14/3/2012 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Tờ trình số 1281/TTr-SKHĐT-TH ngày 20/8/2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Điều 11, Điều 16, Điều 17, Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Bãi bỏ Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1354/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2014
Ngày hiệu lực09/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1354/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Long


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Long
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1354/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
     Người kýTrương Văn Sáu
     Ngày ban hành09/09/2014
     Ngày hiệu lực09/09/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Long

         • 09/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực