Quyết định 1358/QĐ-UBND

Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2010 cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội do ngành lao động, thương binh và xã hội quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1358/QĐ-UBND cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1358/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DO NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số: 3755/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Quyết định số: 804/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh Quyết định số: 3755/QĐ-UBND ngày 10/12/2009;
Căn cứ Quyết định số: 3738/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đối tượng chính sách xã hội thuộc các huyện: Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Mới được cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2010; Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đối tượng chính sách xã hội thuộc các huyện: Na Rì, thị xã Bắc Kạn và xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông được cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2010;
Căn cứ Quyết định số: 221/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đối tượng hộ cận nghèo thuộc các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Mới tham gia bảo hiểm y tế năm 2010; Quyết định số: 817/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung đối tượng chính sách xã hội được cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2010;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 110/TTr-STC ngày 25/6/2010 về việc cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ
Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng) từ nguồn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2010 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế năm 2010 cho các đối tượng chính sách xã hội do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.

Điều 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được cấp tại Điều 1 đúng mục đích, đối tượng đã được UBND tỉnh phê duyệt và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1358/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1358/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2010
Ngày hiệu lực15/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1358/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1358/QĐ-UBND cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1358/QĐ-UBND cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1358/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành05/07/2010
        Ngày hiệu lực15/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1358/QĐ-UBND cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1358/QĐ-UBND cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế

            • 05/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực