Quyết định 136/1999/QĐ-TTg

Quyết định 136/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 136/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH NGHỆ AN CỔ PHẦN HOÁ NĂM 1999

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 08 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An thực hiện cổ phần hoá năm 1999 (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc các doanh nghiệp có tên trong danh sách và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- UBND tỉnh Nghệ An,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Ngô Xuân Lộc

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ NĂM 1999
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/1999/QĐ-TTg  ngày 07 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

 

Trong

đó

 

 

Tổng

Năm

Kế

TT

TÊN ĐƠN VỊ

số

1998

hoạch

 

 

 

chuyển

năm

 

 

 

sang

1999

 

TỈNH NGHỆ AN

4

 

4

 


 

 

 

 

1

Công ty Thủy sản Diễn Châu

 

 

1

2

Công ty Thủy sản Quỳnh Lưu

 

 

1

3

Công ty Thủy sản Nghệ An

 

 

1

4

Công ty Khách sạn Bến Thủy

 

 

1

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu136/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/1999
Ngày hiệu lực07/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 136/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 136/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu136/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNgô Xuân Lộc
        Ngày ban hành07/06/1999
        Ngày hiệu lực07/06/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 136/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 136/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999

            • 07/06/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực