Quyết định 136-HĐBT

Quyết định 136-HĐBT năm 1981 về việc cho phép Liên đoàn dầu khí Việt -Xô hoạt động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 136-HĐBT cho phép Liên đoàn dầu khí Việt Xô hoạt động


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 136-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1981 CHO PHÉP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIỆT - XÔ HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Hiệp định ký kết giữa Chính phủ nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ngày 19 tháng 6 năm 1981 về việc thành lập Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô tiến hành thăm dò địa chất và khai thác Dầu và Khí ở thềm Lục địa phía Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí (Công văn số 1646-ĐN ngày 4 tháng 11 năm 1981).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô tiến hành thăm dò địa chất và khai thác Dầu và Khí ở thềm Lục địa phía Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (dưới đây gọi tắt là Liên doanh Dầu khí Việt - Xô) thành lập theo Hiệp định ký giữa hai Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ngày 19 tháng 6 năm 1981, được phép hoạt động trên lãnh thổ ở thềm Lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế củav nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam như hiệpp định đã được quy định.

Điều 2- Liên doanh Dầu khí Việt - Xô là pháp nhân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam hoạt động theo điều lệ của Xí nghiệp đính theo Hiệp định, phải tuân thủ Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, tuân thủ các điều khoản của hiệp định và chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt nam.

Điều 3- Tổng cục Dầu khí Việt nam và các ngành có liên quan có trách nhiệm giúp Hội đồng Bộ trưởng trực tiếp theo dõi các hoạt động của Liên doanh Dầu khí Việt - Xô và thường xuyên báo cáo với Hội đồng Bộ trưởng các hoạt động đó.

Điều 4- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5- Các đồng chí Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu136-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/1981
Ngày hiệu lực19/11/1981
Ngày công báo31/12/1981
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 136-HĐBT cho phép Liên đoàn dầu khí Việt Xô hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 136-HĐBT cho phép Liên đoàn dầu khí Việt Xô hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu136-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành19/11/1981
        Ngày hiệu lực19/11/1981
        Ngày công báo31/12/1981
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 136-HĐBT cho phép Liên đoàn dầu khí Việt Xô hoạt động

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 136-HĐBT cho phép Liên đoàn dầu khí Việt Xô hoạt động

             • 19/11/1981

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/1981

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/11/1981

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực