Quyết định 1360/QĐ-TTg

Quyết định 1360/QĐ-TTg năm 2015 điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1360/QĐ-TTg 2015 điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc 2011 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1360/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2011 - 2015 với các nội dung chính sau:

1. Chuyển Công ty Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 và thực hiện cổ phần hóa ngay trong quý IV năm 2015, Tổng công ty Lương thực miền Bắc nắm giữ 65% vốn điều lệ.

2. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc đồng thời cùng 2 công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Lương thực Lương Yên và Muối Việt Nam, trong năm 2017.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tỷ lệ cổ phần Tổng công ty Lương thực miền Bắc nắm giữ tại các công ty cổ phần: Lương thực và Thương mại Phú Thọ, Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc, Lương thực Hưng Yên, Lương thực Ninh Bình, Lương thực Hà Nam, Lương thực Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1360/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1360/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1360/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1360/QĐ-TTg 2015 điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1360/QĐ-TTg 2015 điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc 2011 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1360/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1360/QĐ-TTg 2015 điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc 2011 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1360/QĐ-TTg 2015 điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc 2011 2015

            • 17/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực