Quyết định 1360/QĐ-TTg

Quyết định 1360/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1360/QĐ-TTg năm 2013 ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế 2012 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ 2020"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020";

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

8. Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

9. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

11. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên.

12. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

13. Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

14. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

15. Ông Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Ủy viên.

16. Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên.

17. Ông Lê Quang Tự Do, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân có nhiệm vụ:

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ về bảo hiểm y tế. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020".

Điều 4. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Kiện toàn nhân sự cụ thể của Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi.

2. Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cùng các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1360/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1360/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2013
Ngày hiệu lực08/08/2013
Ngày công báo21/08/2013
Số công báoTừ số 489 đến số 490
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1360/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1360/QĐ-TTg năm 2013 ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế 2012 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1360/QĐ-TTg năm 2013 ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế 2012 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1360/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành08/08/2013
        Ngày hiệu lực08/08/2013
        Ngày công báo21/08/2013
        Số công báoTừ số 489 đến số 490
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1360/QĐ-TTg năm 2013 ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế 2012 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1360/QĐ-TTg năm 2013 ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế 2012 2015

            • 08/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực