Quyết định 1368/QĐ-UBND

Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010 theo Quyết định 2640/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1368/QĐ-UBND bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1368/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT VƯỜN, AO TRONG CÙNG THỬA ĐẤT CÓ NHÀ Ở TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2010 BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2640/2009/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003, sửa đổi bổ sung năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngỳa 16/11/2004 của Chỉnh phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Y kiến của Thường trực Hội đồng nhân thành phố tại Văn bản số 92/TTHĐND-NS ngày 27/7/2010;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 194/TTr-STN&MT ngày 19/5/2010; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 13/STP-VBQPPL ngày 14/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mục 6 vào Phụ lục số 10 Bảng giá đất nông nghiệp năm 2010 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:

>>>6. Giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở:

- Giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở tại các quận, huyện (trừ huyện Cát Hải) được tính bằng 2 lần mức giá đất trồng cây lâu năm của vị trí 1.

- Giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở tại huyện Cát Hải được tính bằng 2 lần mức giá đất trồng cây lâu năm của vị trí 1 tại thị trấn Cát Bà....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1368/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1368/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2010
Ngày hiệu lực26/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1368/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1368/QĐ-UBND bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1368/QĐ-UBND bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1368/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành16/08/2010
       Ngày hiệu lực26/08/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1368/QĐ-UBND bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1368/QĐ-UBND bổ sung giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất

           • 16/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực