Quyết định 137/2003/QĐ-UB

Quyết định 137/2003/QĐ-UB về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 137/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2003/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Văn bản số 978/BNV-TCBC ngày 13/5/2003 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại tờ trình số 264/TT-TC ngày 21/5/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính với các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sở Công nghiệp, sở Khoa học công nghệ & môi trường, kể từ tháng 6 năm 2003.

Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và trang thiết bị hoạt động của các tổ chức trên đều được hợp nhất lại, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2: a) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Sở có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

b- Sở do 1 Giám đốc điều hành và có 2 Phó Giám đốc giúp việc. Các chức vụ này do Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm.

c- Nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ.

Điều 3: Giao cho Ban Tổ chức chính quyền chủ trì cùng Sở Tài chính - Vật giá, Sở kế hoạch và đầu tư và các sở ngành có liên quan: Sở Địa chính, Sở Công nghiệp, sở Khoa học công nghệ & môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành các thủ tục bàn giao và hợp nhất theo quy định của Nhà nước để tổ chức Sở Tài nguyện & môi trường đi vào hoạt động.

Điều 4: Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Địa chính,Giárn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hồ Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu137/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2003
Ngày hiệu lực30/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 137/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 137/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu137/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýHồ Minh Phương
        Ngày ban hành30/05/2003
        Ngày hiệu lực30/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 137/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 137/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương

            • 30/05/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực