Quyết định 1370/QĐ-TTg

Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1370/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 1370/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt (Tờ trình số 3469/BHXH-TĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1299/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- BHXHVN;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-TTg, ngày 11/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên.

4. Ông Lưu Hòa Bình, Giám đốc Bảo hiểm y tế xã hội tỉnh Sóc Trăng.

5. Ông Lưu Hữu Dần, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

6. Ông Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên.

7. Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1370/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1370/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1370/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1370/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1370/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1370/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhPhó Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1370/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1370/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 11/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực