Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT

Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình đã được thay thế bởi Quyết định 478/2005/QĐ-UBTDTT bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình


UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1371/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THỂ THAO BA ĐÌNH 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình và Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Đào tạo; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trung tâm Thể thao Ba Đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, có chức năng tổ chức, quản lý, hướng dẫn tập luyện các môn thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hoá góp phần duy trì và nâng cao sức khoẻ của cán trung - cao cấp của Đảng và Nhà nước; tổ chức dịch vụ phục vụ các ngày lễ, hội nghị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể ở Trung ương tại địa bàn Trung tâm.

Điều 2: Trung tâm Thể thao Ba Đình có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt động của Trung tâm trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2- Tổ chức và quản lý mọi hoạt động của hội viên trong các câu lạc bộ thuộc Trung tâm, tạo điều kiện để câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả trong việc tập luyện các môn thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hoá.

2.3- Tổ chức, quản lý các hoạt động thông tin, thời sự phục vụ hội viên.

2.4- Phục vụ các ngày lễ, hội nghị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể Trung ương khi có sử dụng địa bàn Trung tâm; tổ chức dịch vụ phục vụ các hoạt động tại Trung tâm.

2.5- Xây dựng, quản lý và sử có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của Trung tâm; từng bước hiện đại hoá các trang thiết bị hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, sinh hoạt của hội viên và phục vụ tập luyện cho các đối tượng có yêu cầu.

2.6- Bảo đảm kiểm tra y học thể thao đối với hội viên và các đối tượng đến tập luyện, thi đấu tại Trung tâm. Bảo đảm vệ sinh tập luyện, vệ sinh môi trường và an toàn trong mọi hoạt động của Trung tâm.

2.7- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn đối với cơ quan, hội viên và các hoạt động của Trung tâm.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình:

3.1- Trung tâm Thể thao Ba Đình có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các Phòng chức năng.

3.2- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

- Các Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của phòng.

- Cán bộ - công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm về công tác được giao.

3.3- Trong Trung tâm có:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ và Quản lý Công trình - Thiết bị thể thao;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

3.4- Trung tâm Thể thao Ba Đình có trụ sở tại số 1 Hoàng Văn Thụ - Hà Nội, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3.5- Giám đốc Trung tâm quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ - công chức; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được cấp và các nguồn thu khác của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.6- Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công tác của Trung tâm theo Quy chế được duyệt.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Các đ/c lãnh đạo Uỷ ban
- Lưu VT, TC, TK Bộ trưởng

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAOHÀ QUANG DỰ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1371/1998/QĐ-UBTDTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1371/1998/QĐ-UBTDTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/1998
Ngày hiệu lực05/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1371/1998/QĐ-UBTDTT

Lược đồ Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1371/1998/QĐ-UBTDTT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thể dục Thể thao
        Người kýHà Quang Dự
        Ngày ban hành05/12/1998
        Ngày hiệu lực05/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2005
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1371/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình