Quyết định 1371/QĐ-UBND

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2017 quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1371/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THO, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2080/STC-HCSN ngày 28/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Mức chi:

a) Đối với xã, phường, thị trấn (cấp xã): Mừng thọ người cao tuổi 70 và 75 tuổi, một suất quà là: 150.000 đồng/cụ.

b) Đối với huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện): Mừng thọ người cao tuổi 80, 85 và 95 tuổi, một suất quà là: 300.000 đồng/cụ.

c) Đối với cấp tỉnh:

- Mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật giá trị 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt;

- Mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt;

- Mừng thọ người cao tuổi trên 100 tuổi, một suất quà là 400.000 đồng/cụ.

2. Về thời gian chúc thọ: Hàng năm chia làm 2 đợt, như sau:

a) Đợt 1: Cấp tỉnh mừng thọ các cụ đại thọ 90, 100 và trên 100 tuổi vào dịp tết Nguyên đán hàng năm;

b) Đợt 2: Cấp xã, cấp huyện mừng thọ các cụ 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi vào ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (Ngày 6 tháng 6 hàng năm).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã chi theo phân cấp và được bố trí vào dự toán chi ngân sách hàng năm như sau:

a) Cấp tỉnh: Bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, để mừng thọ các cụ đại thọ 90, 100 và trên 100 tuổi;

b) Cấp huyện: Bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, để mừng thọ người cao tuổi 80, 85 và 95 tuổi;

c) Cấp xã: Bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của UBND xã, phường, thị trấn để mừng thọ người cao tuổi 70 và 75 tuổi.

Các quy định khác còn lại không nêu trong quyết định này thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1371/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1371/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1371/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1371/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhan Đình Phùng
       Ngày ban hành11/07/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1371/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1371/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Phú Yên

           • 11/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực