Quyết định 1372/QĐ-UBND

Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2008 về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1372/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1372/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2008 CHO CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-TTg ngày 27/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch năm 2008 và phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các Bộ và địa phương;
Căn cứ Công văn số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 thông báo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 và Công văn số 4087/BKH-TH ngày 05/6/2008 thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 1017/TTr-SKHĐT ngày 27/6/2008, theo Công văn số 206/BQL ngày 16/6/2008 của Ban QLDA ngành Cơ sở hạ tầng nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn TPCP năm 2008 (Triệu đồng)

Chủ đầu tư

1

Sử dụng nước sau hồ thuỷ điện Cần Đơn

26.000

Sở Nông nghiệp & PTNT

2

Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ Phước Long

4.000

Sở Nông nghiệp & PTNT

 

Tổng cộng

30.000

 

 

Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT là Chủ đầu tư có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1372/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1372/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1372/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1372/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1372/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1372/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1372/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1372/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh

            • 10/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực