Quyết định 1374/QĐ-UBND

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng doanh trại Đại đội huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1374/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư CTXD doanh trại Đại đội huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1374/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DOANH TRẠI ĐẠI ĐỘI HUẤN LUYỆN C19, BỘ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh tại Tờ trình số 710/TTr-STC-ĐT ngày 01 tháng 4 năm 200
8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng doanh trại Đại đội huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:                

1. Tổng giá trị quyết toán: 169.514.939 đồng.

Bằng chữ: một trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm mười bốn ngàn, chín trăm ba mươi chín đồng. Trong đó:

a) Chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế                  : 155.680.701 đồng;

b) Lệ phí thẩm định dự án                                               :     2.432.000 đồng;

c) Lệ phí thẩm định thiết kế, dự toán                               :     5.007.000 đồng;

d) Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật                                 :      5.895.238 đồng;

e) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán             :         500.000 đồng.

2. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh là chủ đầu tư, có trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư theo Điều 1 và quản lý hồ sơ khảo sát, thiết kế công trình theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1374/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư CTXD doanh trại Đại đội huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1374/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư CTXD doanh trại Đại đội huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1374/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1374/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư CTXD doanh trại Đại đội huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1374/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư CTXD doanh trại Đại đội huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu

            • 14/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực