Quyết định 1375/QĐ-UBND

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2016 hiệu chỉnh số liệu chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1375/QĐ-UBND chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 1 500 Khu dân cư đường dự án CSEP Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1375/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

HIỆU CHỈNH SỐ LIỆU CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG DỰ ÁN CSEDP, PHƯỜNG ĐÔNG VỆ, THÀNH PHỐ THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1595/SXD-PTĐT ngày 06 tháng 4 năm 2016 về việc hiệu chỉnh số liệu chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hiệu chỉnh Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, với các nội dung số liệu tại bảng quy hoạch sử dụng đất như sau:

- Lô CL04 diện tích: 2.322,4 m2;

- Lô CL05 diện tích: 2.157,8 m2;

- Đt giao thông, đầu mối hạ tng kỹ thuật (VH-CX) diện tích: 11.286 m2.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chtịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Trung tâm phát trin quỹ đất Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.
H15(2016)HieuchinhQDPD_QHCT 1-500 KDC duong DA CSEDP

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1375/QĐ-UBND chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 1 500 Khu dân cư đường dự án CSEP Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1375/QĐ-UBND chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 1 500 Khu dân cư đường dự án CSEP Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1375/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNgô Văn Tuấn
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1375/QĐ-UBND chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 1 500 Khu dân cư đường dự án CSEP Thanh Hóa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1375/QĐ-UBND chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 1 500 Khu dân cư đường dự án CSEP Thanh Hóa 2016

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực