Quyết định 1377-BCN/KB2

Quyết định 1377-BCN/KB2 năm 1959 về việc thành lập Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1377-BCN/KB2 thành lập Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1377-BCN/KB2

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị quyết Quốc hội khóa 5 thành lập Bộ Công nghiệp;
Căn cứ tình hình và nhiệm vụ  xây dựng, phát triển công nghiệp địa phương;
Trong khi chờ đợi Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định chính thức và được Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương chấp thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tạm thời thành lập Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Điều 2. – Cục Công nghiệp địa phương có nhiệm vụ giúp Bộ theo dõi nắm tình hình, khả năng công nghiệp ở địa phương; nghiên cứu đề xuất và giải quyết các vấn đề nhằm thúc đẩy công nghiệp địa phương phát triển; cụ thể là:

1. Nghiên cứu xây dựng đường lối, phương châm và các chính sách cụ thể xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương từng giai đoạn, từng khu vực.

2. Trên cơ sở nắm tình hình, khả năng công nghiệp ở địa phương và theo nhu cầu Nhà nước và Bộ giao nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp địa phương. Xét kế hoạch của các Bộ, Ty,… công nghiệp gửi lên.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng, phát triển và quản lý công nghiệp địa phương (quốc doanh và công tư hợp doanh) về mặt tổ chức và kỹ thuật sản xuất.

4. Nghiên cứu đề đạt ý kiến lên Bộ để chỉ đạo các Vụ, Cục, Viện, Sở, Ty công nghiệp phục vụ kịp thời việc xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương nhanh chóng, vững chắc.

5. Làm một số công việc thí nghiệm cần thiết và hướng dẫn địa phương mở rộng sản xuất các loại sản phẩm đã thí nghiệm thành công.

Tổ chức sơ kết, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm xây dựng công nghiệp địa phương về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ.

6. Theo dõi nắm tình hình cải tạo công nghiệp tư doanh để chuẩn bị tiếp thu và quản lý.

Điều 3. – Quyền hạn của Cục:

1. Ra công văn hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các Bộ, Ty, Phòng công nghiệp địa phương và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Để đạt ý kiến bổ khuyết với Bộ, với các cấp bộ địa phương.

2. Liên hệ với các Vụ, Cục, trường, xí nghiệp thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan nắm tình hình và giải quyết các vấn đề thuộc công nghiệp địa phương.

3. Được yêu cầu các Sở, Ty, Phòng công nghiệp địa phương báo cáo tình hình theo quy định của Bộ.

4. Được dùng con dấu riêng và yêu cầu sử dụng bộ phận hành chính quản trị của Bộ vào công việc cần thiết của Cục

Điều 4. – Tổ chức Cục gồm có:

1. Phòng kế hoạch, tổng hợp:

Nắm tình hình khả năng công nghiệp địa phương, nghiên cứu xây dựng đường lối, phương hướng, và quy hoạch phát triển công nghiệp địa phương. Giúp Cục xét các kế hoạch địa phương  gửi lên; theo dõi kiểm tra kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, đề xuất ý kiến chỉ đạo địa phương xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương cân đối, đúng hướng.

Liên hệ với các cơ quan để giải quyết một số công việc theo yêu cầu của địa phương.

2. Phòng kỹ thuật:

Hướng dẫn chỉ đạo địa phương về mặt kỹ thuật sản xuất.

Trực tiếp làm một số công việc thí nghiệm; theo dõi đôn đốc việc thí nghiệm của Viện, Trường, phục vụ kịp thời cho công nghiệp địa phương.

Thu thập tài liệu kỹ thuật, tổ chức phổ biến, tổ chức tham quan rút kinh nghiệm giữa các địa phương, tổ chức tổng kết và phổ biến kinh nghiệm.

3. Phòng công nghiệp tư doanh:

Theo dõi nắm tình hình cải tạo công nghiệp tư doanh, góp ý kiến về công tác cải tạo công nghiệp tư doanh chủ yếu về công việc cải tiến tổ chức quản lý và dây chuyền sản xuất các xí nghiệp tư doanh. Chuẩn bị điều kiện để tiếp thu và quản lý khi bắt đầu công tư, hợp doanh.

Điều 5. – Cục Công nghiệp địa phương do một Giám đốc điều khiển và một hoặc hai Phó giám đốc giúp việc. Mỗi phòng do một trưởng phòng phụ trách, tùy khối lượng công việc có một hoặc hai Phó phòng giúp việc

Điều 6. – Ông Giám Cục Công nghiệp địa phương căn cứ quyết định lập bản điều lệ tổ chức chi tiết và biên chế trình Bộ xét ban hành.

Điều 7. – Các ông Giám đốc Cục Công nghiệp địa phương , Vụ Tổ chức và Lao động, ông Chánh văn phòng Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1377-BCN/KB2

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1377-BCN/KB2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/1959
Ngày hiệu lực09/08/1959
Ngày công báo26/08/1959
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1377-BCN/KB2

Lược đồ Quyết định 1377-BCN/KB2 thành lập Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1377-BCN/KB2 thành lập Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1377-BCN/KB2
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành25/07/1959
        Ngày hiệu lực09/08/1959
        Ngày công báo26/08/1959
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1377-BCN/KB2 thành lập Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1377-BCN/KB2 thành lập Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp

              • 25/07/1959

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/08/1959

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/08/1959

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực