Quyết định 1377/QĐ-UBND

Quyết định 1377/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 45/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2013 về việc công bố mới, điều chỉnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


TT

Tên thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

I. Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố khác)

3

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư trong nước hoặc ngoài nước

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trong Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, trừ trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố khác)

7

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

II. Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

Đăng ký công bố hợp chuẩn

2

Đăng ký công bố hợp quy

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1377/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1377/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2013
Ngày hiệu lực04/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1377/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1377/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLâm Hoàng Sa
        Ngày ban hành04/06/2013
        Ngày hiệu lực04/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang