Quyết định 1378/QĐ-UBND

Quyết định 1378/QĐ-UBND bổ sung danh mục thuộc Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 kèm theo Quyết định 800/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1378/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Vĩnh Phúc 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1378/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2013 CỦA UBND TỈNH: BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH VĨNH PHÚC-NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Dự toán Ngân sách tỉnh năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2013;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 06/TTr-QPTĐ ngày 15/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh: Bổ sung Danh mục thuộc Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, tại Biểu chi tiết kèm theo Quyết định, thêm 01 danh mục dự án thuộc xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, như sau:

Số TT

TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Quyết định phê duyệt

1

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSDĐ xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

QĐ số 03/QĐ-CT ngày 26/01/2011 của UBND xã Hợp Thịnh

Kế hoạch vốn được ứng: Nằm trong tổng mức vốn tối đa cho huyện Tam Dương năm 2013, đã duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013: 25 tỷ đồng.

Mức vốn ứng cụ thể cho từng Dự án do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu vốn ứng của từng dự án theo Điều 23, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Các nội dung khác được giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh.

Giao Quỹ Phát triển đất tỉnh, Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư quản lý, sử dụng vốn ứng đúng mục đích, hiệu quả và hoàn trả vốn ứng đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND huyện Tam Dương; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh (huyện Tam Dương) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1378/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1378/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2013
Ngày hiệu lực30/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1378/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1378/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Vĩnh Phúc 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1378/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Vĩnh Phúc 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1378/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýĐặng Quang Hồng
        Ngày ban hành30/05/2013
        Ngày hiệu lực30/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1378/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Vĩnh Phúc 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1378/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất Vĩnh Phúc 2013

            • 30/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực