Quyết định 138/1999/QĐ-TTg

Quyết định 138/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hóa năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 138/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hóa năm 1999


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC CỔ PHẦN HÓA NĂM 1999 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 3 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện cổ phần hóa năm 1999 (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc các doanh nghiệp có tên trong danh sách và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Ngô Xuân Lộc

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NĂM 1999
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 138/1999/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ)

  

 

 

Trong đó

TT

Tên đơn vị

Tổng số

Năm 1998 chuyển sang

Kế hoạch năm 1999

 

 

 

 

 

 

TỈNH VĨNH PHÚC

3

 

3

1

Công ty Vận tải ô tô và dịch vụ cơ khí Vĩnh Phúc

 

 

1

2

Công ty Tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc

 

 

1

3

Công ty Vật liệu chịu lửa Vĩnh Phúc

 

 

1

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu138/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/1999
Ngày hiệu lực07/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 138/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hóa năm 1999


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 138/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hóa năm 1999
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu138/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNgô Xuân Lộc
        Ngày ban hành07/06/1999
        Ngày hiệu lực07/06/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 138/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hóa năm 1999

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 138/1999/QĐ-TTg danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hóa năm 1999

            • 07/06/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực