Quyết định 138/2009/QĐ-UBND

Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 85/2015/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 138/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH ĐÔ THỊ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối vối người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Thực hiện công bố định mức dự toán: duy trì hệ thống thoát nước đô thị; thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng (kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP 2272/BXD-VP và 2273/BXD-VP và 2274/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng);
Thực hiện công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 135/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 497/SXD-QLXD ngày 17 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận.

Tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến dịch vụ công ích sử dụng vào việc lập, xác định giá dự toán các dịch vụ công ích phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận được công bố ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành; mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Quyết định này thay thế Quyết định số 1140/2000/QĐ ngày 20 tháng 4 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tập đơn giá quản lý công trình đô thị tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở có quản lý xây dựng chuyên ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu138/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu138/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
     Người kýĐỗ Hữu Nghị
     Ngày ban hành08/05/2009
     Ngày hiệu lực18/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2016
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận