Quyết định 1380/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 1380/2002/QĐ-NHNN huỷ bỏ quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1380/2002/QĐ-NHNN huỷ bỏ mức cho vay không bảo đảm bằng tài sản tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1380/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1380/2002/QĐ-NHNN NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC HUỶ BỎ QUY ĐỊNH MỨC CHO VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới đây:

1. Quyết định số 991/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân các cấp;

2. Quyết định số 992/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh.

3. Quyết định số 993/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng thương mại nhà nước, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước và Ngân hàng Phục vụ người nghèo;

Điều 2. Căn cứ Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng, Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các tổ chức tín dụng ban hành quy định về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản nhằm bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2002.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1380/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1380/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2002
Ngày hiệu lực09/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1380/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1380/2002/QĐ-NHNN huỷ bỏ mức cho vay không bảo đảm bằng tài sản tổ chức tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1380/2002/QĐ-NHNN huỷ bỏ mức cho vay không bảo đảm bằng tài sản tổ chức tín dụng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1380/2002/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýLê Đức Thuý
      Ngày ban hành16/12/2002
      Ngày hiệu lực09/11/2002
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1380/2002/QĐ-NHNN huỷ bỏ mức cho vay không bảo đảm bằng tài sản tổ chức tín dụng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1380/2002/QĐ-NHNN huỷ bỏ mức cho vay không bảo đảm bằng tài sản tổ chức tín dụng

          • 16/12/2002

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/11/2002

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực