Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 giao Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là đầu mối tham gia mạng lưới cây ăn quả nhiệt đới quốc tế (TFNeT) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 giao Viện nghiên cứu Rau quả


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1380/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ THUỘC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÀ ĐẦU MỐI THAM GIA MẠNG LƯỚI CÂY ĂN QUẢ NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (TFNET)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ công văn số 3301/VPCP-QHQT ngày 14/5/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc gia nhập Mạng lưới Cây ăn quả Nhiệt đới Quốc tế (TFNet);

Xét công văn số 87/VRQ-KH ngày 04/6/2012 của Nghiên cứu Rau quả về việc giao cho Viện Nghiên cứu Rau quả là cơ quan đầu mối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia tổ chức TFNet;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là đầu mối tham gia TFNet.

Điều 2. Viện Nghiên cứu Rau quả có nhiệm vụ báo cáo Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Bộ và Vụ Hợp tác Quốc tế các hoạt động của Việt Nam với TFNet để tổng hợp và làm các công việc có liên quan.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Viện Nghiên cứu Rau quả, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC;
- Vụ TC; KH; KHCN & MT;
- Viện Nghiên cứu Rau quả;
- Viện Khoa học Nông nghiệp VN;
- Lưu: VT, HTQT - (HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1380/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1380/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực12/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1380/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 giao Viện nghiên cứu Rau quả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 giao Viện nghiên cứu Rau quả
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1380/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành12/06/2012
        Ngày hiệu lực12/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 giao Viện nghiên cứu Rau quả

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 giao Viện nghiên cứu Rau quả

            • 12/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực