Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN về việc tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đã được thay thế bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1381/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1381/2002/QĐ-NHNN NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Các tổ chức tín dụng căn cứ Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng, Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành để ban hành quy định về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, nhằm bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Trong việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, các tổ chức tín dụng chấp hành quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ bảo đảm an toàn, các hạn chế để bảo đảm an toàn và trích lập dự phòng rủi ro.

Điều 2. Các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới đây hết hiệu lực thi hành:

- Quyết định số 991/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân các cấp;

- Quyết định số 992/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh;

- Quyết định số 993/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng thương mại nhà nước, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước và Ngân hàng Phục vụ người nghèo.

Điều 3. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ bảo đảm an toàn, các hạn chế để bảo đảm an toàn và trích lập dự phòng rủi ro nhằm phát hiện và xử lý kịp thời rủi ro có liên quan đến cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của các tổ chức tín dụng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1381/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1381/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2002
Ngày hiệu lực16/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1381/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản