Quyết định 1386/QĐ-TCHQ

Quyết định 1386/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1386/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Đội Kiểm soát Kiên Giang


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN, ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN VÀ ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 năm 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Chi cục Hải quan Phú Quốc:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Nghiệp vụ hải quan.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Chông và Chi cục Hải quan ca khẩu Giang Thành không t chc cấp Đội (Tổ) trực thuộc.

3. Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy không tổ chức cấp Tổ trực thuộc.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội (Tổ) trực thuộc Chi cục Hải quan Phú Quốc; Đối với đơn vị không tổ chức cấp Đội (Tổ), Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức bảo yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

b) Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang (30b);
- Lưu: VT, TCCB(10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1386/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1386/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2018
Ngày hiệu lực02/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1386/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1386/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Đội Kiểm soát Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1386/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Đội Kiểm soát Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1386/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành02/05/2018
        Ngày hiệu lực02/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1386/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Đội Kiểm soát Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1386/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Đội Kiểm soát Kiên Giang

            • 02/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực