Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định 1386/QĐ-UBND năm 2017 về Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1386/QĐ-UBND 2017 Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc ca Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3714/TTr-VPUBND ngày 27 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 3;
- Thường trực Tỉnh
y;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V
80b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

NỘI QUY LÀM VIỆC

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1386/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình là đầu mối tập trung để các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

2. Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...), mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Thời gian làm việc

3.1. Thời gian Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (không kể ngày nghỉ theo quy định).

a) Mùa hè: Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00;

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30’.

b) Mùa đông: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h00;

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30’.

3.2. Thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm: Các ngày làm việc trong tuần

a) Mùa hè: Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30’;

Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00.

b) Mùa đông: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

II. ĐI VỚI CÁN B, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

2. Mặc đồng phục, đeo thẻ công chức, tác phong gọn gàng, lịch sự; thái độ giao tiếp đúng mực, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

3. Hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng, chính xác; không yêu cầu những giy tờ, hồ sơ, thủ tục ngoài quy định; từ chi tiếp nhận các hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định.

4. Tạo thuận lợi và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thành các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật; trước lãnh đạo Trung tâm về nội dung công việc được phân công.

6. Chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. ĐI VỚI CÁ NHÂN, T CHỨC

1. Tổ chức, công dân có tác phong, ăn mặc lịch sự, giao tiếp có văn hóa khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2. H sơ thủ tục hành chính phải được nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo quy định, không trực tiếp nộp hồ sơ tại các Sở, ban, ngành; nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

3. Khi đến thực hiện thủ tục hành chính phải mang theo giấy t tùy thân (chng minh thư, hộ chiếu, thẻ sinh viên...), hoặc nếu được ủy quyền thì phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật). Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan.

4. Không được dựa vào mối quan hệ để yêu cầu tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc can thiệp ưu tiên trong quá trình thực hiện; không hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác đlừa di công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

5. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ vào trụ Sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

6. Nghiêm cm mọi hành vi gây rối an ninh, trật tự tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự hoặc cản trngười thi hành công vụ.

7. Phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những bất hợp lý của thủ tục hành chính và các hành vi vi phạm của công chức trong thực hiện thủ tục hành chính; khiếu nại, tố cáo công chức về việc giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định; khi có vấn đề bức xúc cần đóng góp thì trình bày trực tiếp đến Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tnh, như sau:

- Giám đốc Trung tâm Hành chính công, điện thoại: 0916.144.888;

- Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công, điện thoại: 0912.112.981.

8. Thực hiện quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2017
Ngày hiệu lực31/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1386/QĐ-UBND 2017 Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1386/QĐ-UBND 2017 Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành31/07/2017
        Ngày hiệu lực31/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1386/QĐ-UBND 2017 Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1386/QĐ-UBND 2017 Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công Hòa Bình

            • 31/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực