Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định 1386/QĐ-UBND về chỉ định, công bố danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cung cấp vật tư chăn nuôi và cung cấp liều tinh; đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc; cung cấp bình Nitơ lỏng; xử lý chất thải chăn nuôi năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1386/QĐ-UBND cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi vật tư chăn nuôi Trà Vinh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 06 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH, CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG VẬT NUÔI; CUNG CẤP VẬT TƯ CHĂN NUÔI VÀ CUNG CẤP LIỀU TINH; ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO CHO GIA SÚC; CUNG CẤP BÌNH NITƠ LỎNG; XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020; Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 263/TTr-SNN-TY ngày 14 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định, công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cung cấp vật tư chăn nuôi và cung cấp liều tinh; đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc; cung cấp bình Nitơ lỏng; xử lý chất thải chăn nuôi năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; các cơ sở được đăng tải tại địa chỉ website của Cục Chăn nuôi (http://cucchannuoi.gov.vn/), như sau:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi (heo đực giống, bò đực giống, trâu đực giống; gà, vịt giống bố mẹ hậu bị).

2. Cơ sở cung cấp vật tư chăn nuôi và cung cấp liều tinh.

Về loại tinh: Sử dụng tinh giống các bò ngoại nhập: Charolais của Pháp, Red Angus của Mỹ, Red Brahman của Mỹ, trong đó ưu tiên bò Red Brahman của Mỹ để cải tạo đàn bò cái nền của tỉnh.

3. Cơ sở đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc.

4. Cơ sở cung cấp bình Nitơ lỏng.

5. Xử lý chất thải chăn nuôi

a) Xử lý chất thải bằng công trình khí sinh học: Các địa phương lựa chọn những cơ sở xây dựng công trình khí sinh học (Biogas) xử lý chất thải chăn nuôi theo các mẫu công trình khí sinh học được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở khác theo quy định của pháp luật.

b) Xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học: Sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi trong Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn truy cập website của Cục Chăn nuôi để cung cấp danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng hưởng lợi lựa chọn thực hiện.

Đối với công trình khí sinh học lưu ý khuyến cáo lựa chọn các cơ sở xây dựng thực hiện tốt các dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau đầu tư.

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Theo dõi, kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả, đúng quy định;

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan thông tin cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh biết, chủ động liên hệ, lựa chọn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2016
Ngày hiệu lực06/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1386/QĐ-UBND cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi vật tư chăn nuôi Trà Vinh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1386/QĐ-UBND cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi vật tư chăn nuôi Trà Vinh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành06/07/2016
        Ngày hiệu lực06/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1386/QĐ-UBND cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi vật tư chăn nuôi Trà Vinh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1386/QĐ-UBND cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi vật tư chăn nuôi Trà Vinh 2016

            • 06/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực