Quyết định 1389/QĐ-UBND

Quyết định 1389/QĐ-UBND bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 1389/QĐ-UBND 2013 bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số: 203/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số: 919/LĐTBXH-QLDN ngày 02/8/2013 về việc đề nghị bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2013 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013 danh mục văn bản như nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1389/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Cơ quan soạn thảo, trích yếu dự thảo văn bản

Dự kiến thời gian trình

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tháng 9/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1389/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1389/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1389/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1389/QĐ-UBND 2013 bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1389/QĐ-UBND 2013 bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1389/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1389/QĐ-UBND 2013 bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1389/QĐ-UBND 2013 bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn

            • 30/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực