Quyết định 139/QĐ-UBND

Quyết định 139/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ ưu đãi đầu tư đối với dự án, doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 139/QĐ-UBND đầu tư dự án doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ Bắc Ninh 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, DOANH NGHIỆP THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2012

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 150/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ đầu tư dự án Dự án Nhà máy sản xuất rượu (Khu công nghiệp Tiên Sơn) của Công ty cổ phần rượu Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ đầu tư dự án Dự án Nhà máy rượu (Khu công nghiệp Yên Phong) của Công ty cổ phần cồn, rượu Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 1109/UBND-KTTH ngày 30/06/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ đầu tư Công ty CP Sữa Việt Nam;

Xét đề nghị của Liên Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại tờ trình số 07/TTr-LS: KH-TC ngày 13/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ ưu đãi đầu tư đối với các dự án, doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012; cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định năm 2012 là 110.732.520.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

2. Kinh phí hỗ trợ cho các dự án năm 2012 là 45.100.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, một trăm triệu đồng); trong đó:

2.1. Hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1) của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Quang với số tiền: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

2.2. Hỗ trợ Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn của Công ty cổ phần An Thịnh với số tiền: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).

2.3. Hỗ trợ Dự án nhà máy sữa Vinamilk (KCN Tiên Sơn) của Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật với số tiền: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

2.4. Hỗ trợ Dự án nhà máy điện thoại di động (KCN Yên Phong) của Công ty Samsung Electronic Việt Nam để hỗ trợ tiền thuê hạ tầng với số tiền: 8.100.000.000 đồng (Tám tỷ, một trăm triệu đồng).

2.5. Hỗ trợ Dự án nhà máy rượu (KCN Yên Phong) của Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) để hỗ trợ hạ tầng với số tiền: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

2.6. Hỗ trợ Dự án sản xuất rượu (KCN Tiên Sơn) của Công ty CP cồn rượu Quốc tế để hỗ trợ hạ tầng và chuyển giao công nghệ với số tiền: 7.000.000.000 đồng (Bẩy tỷ đồng).

3. Nguồn kinh phí: Chi ưu đãi đầu tư đã bố trí trong Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

4. Các dự án của doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ kinh phí ưu đãi đầu tư tiếp tục được hỗ trợ bổ sung bằng nguồn tăng thu ngân sách năm 2012.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện việc hỗ trợ kinh phí; thanh, quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Các doanh nghiệp có tên tại Điều 2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu139/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2012
Ngày hiệu lực19/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 139/QĐ-UBND đầu tư dự án doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ Bắc Ninh 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 139/QĐ-UBND đầu tư dự án doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ Bắc Ninh 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu139/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành19/01/2012
        Ngày hiệu lực19/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 139/QĐ-UBND đầu tư dự án doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ Bắc Ninh 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 139/QĐ-UBND đầu tư dự án doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ Bắc Ninh 2012

            • 19/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực