Quyết định 1396/QĐ-TTg

Quyết định 1396/QĐ-TTg năm 2001 sửa đổi Quyết định 186/1998/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1396/QĐ-TTg lập duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lễ môn tỉnh Thanh hóa sửa đổi QĐ 186/1998/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1396/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 186/1998/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN, TỈNH THANH HÓA  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1606/UB-CN ngày 26 tháng 6 năm 2001 và công văn số 2424/UB-CN ngày 12 tháng 9 năm 2001) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6956/BKH-KCN ngày 15 tháng 10 năm 2001),

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa như sau :

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau :

Chủ đầu tư : Công ty Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa được thay bằng Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thanh Hóa.

2. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau : vốn ngân sách địa phương, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

3. Điều 3 được sửa đổi như sau : Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thanh Hóa được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định và thanh toán các chi phí đã thực hiện của dự án giữa Công ty Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa với Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa.

Điều 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : KH&ĐT, TC, XD, CN, QP,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND tỉnh Thanh Hoá,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Tổng cục : Địa chính, Hải quan,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Ban Quản lý các KCN Thanh Hóa,
- Công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa,
- Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng các KCN
Thanh Hóa,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : KTTH, NN, TH, PC, ĐP1,
- Lưu : CN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1396/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1396/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2001
Ngày hiệu lực29/10/2001
Ngày công báo08/12/2001
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1396/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1396/QĐ-TTg lập duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lễ môn tỉnh Thanh hóa sửa đổi QĐ 186/1998/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1396/QĐ-TTg lập duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lễ môn tỉnh Thanh hóa sửa đổi QĐ 186/1998/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1396/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành29/10/2001
     Ngày hiệu lực29/10/2001
     Ngày công báo08/12/2001
     Số công báoSố 45
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1396/QĐ-TTg lập duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lễ môn tỉnh Thanh hóa sửa đổi QĐ 186/1998/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1396/QĐ-TTg lập duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lễ môn tỉnh Thanh hóa sửa đổi QĐ 186/1998/QĐ-TTg

         • 29/10/2001

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/12/2001

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/10/2001

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực