Quyết định 1397/QĐ-UBND

Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1397/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI THỊ XÃ BÀ RỊA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2008 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 866/SKHĐT-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa như sau:

1. Phân chia gói thầu số 4 (xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại) thành 2 gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

04a

Khối lượng đã thực hiện của gói thầu xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại

Đã thực hiện năm 2002

04b

Khối lượng còn lại của gói thầu xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại

20.464.633.541

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II năm 2008

12 tháng

Theo đơn giá

 

2. Bổ sung thêm 02 gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

05

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 04b

34.196.403

Chỉ định thầu

Quý II năm 2008

01 tháng

Trọn gói

06

Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

158.322.000

Chỉ định thầu

Quý III năm 2009

01 tháng

Trọn gói

 

Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định về đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1397/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực26/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1397/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực26/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1397/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa

            • 16/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực