Quyết định 14/1999/QĐ-BCN

Quyết định 14/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam trực thuộc Viện Mẫu thời trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/1999/QĐ-BCN thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam thuộc Viện Mẫu thời trang


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ MỐT VIỆT NAM TRỰC THUỘC VIỆN MẪU THỜI TRANG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiêp;
Căn cứ Luật Báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Giấy phép hoạt động Tạp chí số 30/1999-GPXB-BC ngày 28 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam trực thuộc Viện Mẫu thời trang thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam;

- Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh : VIET NAM MODE;

- Trụ sở chính đặt tại: Số 2, phố Lê Thánh Tông, thành phố Hà Nội;

- Văn phòng đại diện: Số 41,Bến Chương Dương, quận l, TP HCM

Điều 2. Tạp chí Mốt Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định tại Giấy phép hoạt động Tạp chí số 30/GPXB-BC ngày 28 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Mẫu thời trang giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Tạp chí gồm có:

a- Lãnh đạo.

- Tổng biên tập;

- Các Phó Tổng biên tập.

b- Cán bộ giúp việc : một số chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên bảo đảm bộ máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả và xây dựng Quy chế Tổ chức - Hoạt động của Tạp chí Mốt Việt Nam để Viện trưởng Viện Mẫu thời trang xem xét trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam duyệt, ban hành.

Điều 3. Tạp chí Mốt Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán kinh tế phụ thuộc Viện Mẫu thời trang, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của Viện trưởng Viện Mẫu thời trang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Viện trưởng Viện Mẫu thời trang và Tổng biên tập Tạp chí Mốt Việt Nam thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Bộ VHTT, TC,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Ban TCCB-CP,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 


Lê Huy Côn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/1999/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/1999/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/1999
Ngày hiệu lực20/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/1999/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 14/1999/QĐ-BCN thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam thuộc Viện Mẫu thời trang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/1999/QĐ-BCN thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam thuộc Viện Mẫu thời trang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/1999/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Huy Côn
        Ngày ban hành05/04/1999
        Ngày hiệu lực20/04/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/1999/QĐ-BCN thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam thuộc Viện Mẫu thời trang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/1999/QĐ-BCN thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam thuộc Viện Mẫu thời trang

            • 05/04/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực