Quyết định 14/2002/QĐ-TCBĐ

Quyết định 14/2002/QÐ-TCBÐ ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) các IXP của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện

Quyết định 14/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của IXP đã được thay thế bởi Quyết định 57/2003/QĐ-BBCVT cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của IXP


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2002/QÐ-TCBÐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ CÀI ĐẶT VÀ THUÊ CỔNG KẾT NỐI TRỰC TIẾP INTERNET QUỐC TẾ (IIG) CỦA CÁC IXP 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2001/NÐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông tại Công văn số 4953/VPCP-KTTH ngày 19/10/2001 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch,
 

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) như sau:

1. Cước cài đặt: 4.545.000 đồng/cổng (thu một lần).

2. Cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế:

STT

Tốc độ (Kbps)

Mức cước

(1.000 đ/tháng)

1

64

19.976

2

128

31.163

3

192

41.352

4

256

51.539

5

320

60.129

6

384

68.719

7

448

77.609

8

512

86.497

9

576

95.187

10

640

103.877

11

704

112.567

12

768

121.257

13

832

127.699

14

896

134.141

15

960

140.584

16

1.024

147.026

17

1.088

151.945

18

1.152

156.865

19

1.216

161.784

20

1.280

166.703

21

1.344

171.622

22

1.408

176.542

23

1.472

181.461

24

1.536

186.379

25

1.600

193.047

26

1.664

199.714

27

1.728

206.381

28

1.792

213.048

29

1.856

219.715

30

1.920

226.382

31

1.984

233.050

32

2.048

239.717

3. Các mức cước quy định tại Mục 1, 2 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và cước thuê kênh viễn thông từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP), từ người sử dụng đến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP).

Ðiều 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) được quy định hình thức tính và thu cước khác trên nguyên tắc tổng cước sử dụng trong tháng không vượt quá mức cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế quy định tại Ðiều 1 nêu trên.

Ðiều 3. Căn cứ vào các quy định về quản lý dịch vụ Internet do Tổng cục Bưu điện ban hành, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) được quy định mức cước cài đặt, cước truy nhập Internet trực tiếp của mình; cước cài đặt và cước truy nhập trực tiếp giữa các ISP với nhau.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Ðiều 5
- PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c)
- PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Vật giá Chính phủ
- Lưu VP, KTKH

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
Trần Ngọc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2002/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2002/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2002
Ngày hiệu lực11/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2002/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 14/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của IXP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của IXP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2002/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýTrần Ngọc Bình
        Ngày ban hành11/01/2002
        Ngày hiệu lực11/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của IXP

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2002/QÐ-TCBÐ cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của IXP