Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở - Ngành tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Ngành Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ - NGÀNH TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Sở - Ngành tỉnh (đơn vị trực thuộc Sở - Ngành tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định thành lập, trừ các Chi cục và đơn vị do Bộ - Ngành Trung ương quy định mức phụ cấp chức vụ) được hưởng mức phụ cấp chức vụ như sau:

1. Đối với đơn vị trực thuộc Sở - Ngành tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao từ 20 biên chế trở lên thì mức phụ cấp chức vụ của Giám đốc là 0,7; Phó Giám đốc 0,5; Trưởng phòng là 0,3 và Phó Trưởng phòng là 0,2.

2. Đối với đơn vị trực thuộc Sở - Ngành tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao dưới 20 biên chế thì mức phụ cấp chức vụ của Giám đốc là 0,5; Phó Giám đốc 0,3; Trưởng phòng là 0,2 và Phó Trưởng phòng là 0,1.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở - Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện - thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2006
Ngày hiệu lực07/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Ngành Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Ngành Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Hoàn Kim
        Ngày ban hành27/04/2006
        Ngày hiệu lực07/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Ngành Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Ngành Trà Vinh

            • 27/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực