Quyết định 14/2007/QĐ-BNN

Quyết định 14/2007/QĐ-BNN Bãi bỏ Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Quyết định 54/2004/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2007/QĐ-BNN Bãi bỏ Quy chế làm việc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn Quyết định 54/2004/QĐ-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2004/QĐ-BNN NGÀY 28/10/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ Điều 24, Điều 25 và Điều 26 trong Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
 
 


Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2007
Ngày hiệu lực08/03/2007
Ngày công báo21/02/2007
Số công báoTừ số 101 đến số 102
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 14/2007/QĐ-BNN Bãi bỏ Quy chế làm việc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn Quyết định 54/2004/QĐ-BNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2007/QĐ-BNN Bãi bỏ Quy chế làm việc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn Quyết định 54/2004/QĐ-BNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2007/QĐ-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành09/02/2007
       Ngày hiệu lực08/03/2007
       Ngày công báo21/02/2007
       Số công báoTừ số 101 đến số 102
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2007/QĐ-BNN Bãi bỏ Quy chế làm việc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn Quyết định 54/2004/QĐ-BNN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2007/QĐ-BNN Bãi bỏ Quy chế làm việc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn Quyết định 54/2004/QĐ-BNN

           • 09/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực