Quyết định 14/2008/QĐ-BXD

Quyết định 14/2008/QĐ-BXD về thiết kế điển hình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2008/QĐ-BXD thiết kế điển hình


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2008/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn tại tờ trình số: 451/KTQH-ĐHH ngày 25/9/2008 về việc trình ban hành thiết kế điển hình.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 03 tập thiết kế điển hình:

Bệnh viện huyện

Ký túc xá sinh viên

Khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã

Điều 2. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính Phủ;
- Công báo;
- UBND các tỉnh, Thành phố;
- Chủ nhiệm đề tài;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KHCN&MT. GS.TSKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2008/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2008
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 14/2008/QĐ-BXD thiết kế điển hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2008/QĐ-BXD thiết kế điển hình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2008/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành30/10/2008
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2008/QĐ-BXD thiết kế điển hình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2008/QĐ-BXD thiết kế điển hình

            • 30/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực