Quyết định 14/2012/QĐ-UBND

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/QĐ-UB về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/QĐ-UB mức thu nộp đã được thay thế bởi Quyết định 4763/QĐ-UBND bãi bỏ 25 loại phí 14 loại lệ phí Quảng Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/QĐ-UB mức thu nộp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2004/QĐ-UB NGÀY 04/6/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 05/3/2006 của Chính phủ quy sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, Kỳ họp thứ 3 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 229/TTr-STC ngày 23/5 /2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức thu phí qua đò, phà

1. Sửa đổi mức thu đối với phí đò ngang:

TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Hành khách

Đồng/lượt

3.000

2

Xe đạp

Đồng/lượt

1.000

3

Xe máy

Đồng/lượt

3.000

4

Hàng hoá từ 20kg - dưới 50kg

Đồng/lượt

2.000

5

Hàng hoá từ 50kg trở lên

Đồng/50kg/lượt

4.000

2. Sửa đổi mức thu đối với phí đò dọc:

Hành khách hoặc Chủ hàng thoả thuận với Chủ đò hoặc Bến khách về tiền cước vận chuyển cho phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể, nhưng mức thu phí tối đa không quá 5.000 đồng/km/người hoặc 5.000 đồng/km/50kg hàng hoá.

3. Bổ sung mức thu phí qua phà do địa phương quản lý:

TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Hành khách

Đồng/lượt

3.000

2

Xe đạp

Đồng/lượt

1.000

3

Xe máy

Đồng/lượt

3.000

4

Hàng hoá từ 20kg - dưới 50kg

Đồng/lượt

2.000

5

Hàng hoá từ 50kg trở lên

Đồng/50kg/lượt

3.000

6

Xe ô tô < 7 chỗ

Đồng/lượt

30.000

7

Xe ô tô > 7 chỗ

Đồng/lượt

35.000

8

Xe ô tô tải (không có hàng hóa)

Đồng/lượt

30.000

9

Xe ô tô tải (có hàng hóa)

Đồng/lượt

45.000

4. Về công tác quản lý, tổ chức thu, nộp và sử dụng tiền thu phí qua đò, phà thực hiện theo Quyết định 38/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định 38/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Tư pháp, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2012
Ngày hiệu lực07/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/QĐ-UB mức thu nộp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/QĐ-UB mức thu nộp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Phước Thanh
       Ngày ban hành27/06/2012
       Ngày hiệu lực07/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/QĐ-UB mức thu nộp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/QĐ-UB mức thu nộp